wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W sobotę 15 września o godz. 11.30 na Rynku w Strzyżowie odbędzie się uroczyste nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie   |   W programie m.in: złożenie meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, podniesienie flagi i odegranie hymnu państwowego, wręczenie sztandaru, okolicznościowe wystąpienia, defilada kompanii honorowych   |   Uroczystość poprzedzi Msza św. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała, która rozpocznie się o godz. 10.00   |   W ramach imprezy przewidziano także pokazy m.in.: wyposażenia pojazdów policyjnych, patroli konnych, zestawu edukacyjnego Autochodzik, motocykla Harley, a także stoiska informacyjno-prewencyjne   |   18 września br. (wtorek) podczas sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego wręczone zostaną stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. J. Przecławczyka – Dąbrowskiego   |   W roku bieżącym przyznano 166 stypendiów, w tym 70 w kategorii absolwenci gimnazjów, 59 w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 3 w kategorii uczniowie/absolwenci, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, 32 w kategorii absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i 2 w kategorii Absolwent Roku   |   Na sobotę (15.09) w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie zaplanowano koncert pt. „Niepodległość w sercach pokoleń”   |   W programie m.in.: poezja autorstwa członków Kręgu Twórczego „Arche”, pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów Studia Piosenki DK „Sokół” oraz koncert kapeli góralskiej „Ondraszki”   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w niedzielę (16.09) na film krótkometrażowy „W imię Wolności” i spotkanie „Czudec Moja Mała Ojczyzna” w ramach „Lekcji Historii”
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Kultura

Powiatowy Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Herberta „Niepodległość to wyzwanie”

Powiatowy Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Herberta „Niepodległość to wyzwanie"


Konkurs skierowany jest do mieszkańców ziemi strzyżowskiej z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w związku z ustanowieniem roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Autorskie wiersze należy nadsyłać w terminie do 14 września 2018 r. Podsumowanie Konkursu planowane jest na 10 listopada 2018 r.


Powiatowy konkurs poetycki im. Zbigniewa Herberta pn. „Niepodległość to wyzwanie" jest organizowany przez Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej oraz Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze" pod patronatem Starosty Strzyżowskiego. Konkurs organizowany jest z uwzględnieniem trzech grup wiekowych: dzieci do lat 14 - gr. I; młodzież w wieku od 15 do 18 lat - gr. II; dorośli - gr. III. Celem Konkursu jest popularyzacja lokalnej twórczości poetyckiej, upowszechnianie wartości i postaw patriotycznych w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, a także wykorzystanie europejskich motywów kultury oraz doskonalenie języka poetyckiego w kontekście twórczości Zbigniewa Herberta.


Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie wiersze autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były publikowane ani prezentowane. Każdy autor może nadesłać na Konkurs maksymalnie 3 utwory zgodne z założeniami regulaminu. Każdy nadesłany wiersz powinien zostać oznaczony godłem (pseudonimem), z użyciem dowolnej kombinacji liter i/lub cyfr oraz tytułem i grupą wiekową do której należy autor (np. wianek 34 - gr. I lub maszynista - gr. III). Wiersze należy przesłać w formie wydruku w 5. egzemplarzach na adres Organizatorów: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 193. z dopiskiem: Powiatowy konkurs poetycki im. Zbigniewa Herberta pn. „Niepodległość to wyzwanie". Do wydruków w przesyłce należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz elektroniczną wersją wierszy na płycie CD. Obydwie koperty, mała i duża, powinny być opisane godłem, takim samym jak wiersze i płyta. Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autora wierszy prawa do ich nieodpłatnego wykorzystania przez organizatora.


Termin nadsyłania prac upływa z dniem 14 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Podsumowanie Konkursu planowane jest na 10 listopada 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Powiatu Strzyżowskiego: http://www.strzyzowski.pl/, fanpage'u Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej https://www.facebook.com/PCKiTWisniowa oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Zakorzenieni w kulturze" http://zakorzenieniwkulturze.pl/


[inf. PCKiT Wiśniowa, opr. W. Plezia]

Data dodania: 09-07-2018
liczba wyświetleń: 143

Pozostałe kategorie