wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 11 listopada br. – powiatowo – gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Strzyżowie   |   W programie m.in. Msza św. w intencji Ojczyzny,   |   - złożenie kwiatów pod pomnikami: Pamięci Ofiar Stalinizmu i Krzyżem Katyńskim oraz Żołnierzy Poległych w I i II wojnie światowej (cmentarz św. Michała), Niepodległości (Rynek) oraz Marszałka J. Piłsudskiego i Walk Niepodległościowych (plac DK „Sokół”)   |   - występ artystyczny „Piękna nasza Polska cała” – w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie,   |   - XII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku Wolności” w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie   |   Podczas tegorocznej edycji Spotkań Chóralnych wystąpią: „Magnificat” z Dobrzechowa, , Chór Męski „Echo” z Wiśniowej, „Sanctus” z Gogołowa, „Harfa” z Niewodnej, „Sursum Corda z Grodziska, Parafialna Orkiestra Dęta z Gwoźnicy Górnej oraz Chór Parafialny z Izdebek   |   Obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbędą się także w Czudcu, Frysztaku, Niebylcu i Wiśniowej   |   Zachęcamy do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości poprzez wywieszenie flag państwowych na naszych domach i uczestnictwo w uroczystościach
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Kultura

Powiatowy Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Herberta „Niepodległość to wyzwanie”

Powiatowy Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Herberta „Niepodległość to wyzwanie"


Konkurs skierowany jest do mieszkańców ziemi strzyżowskiej z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w związku z ustanowieniem roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Autorskie wiersze należy nadsyłać w terminie do 14 września 2018 r. Podsumowanie Konkursu planowane jest na 10 listopada 2018 r.


Powiatowy konkurs poetycki im. Zbigniewa Herberta pn. „Niepodległość to wyzwanie" jest organizowany przez Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej oraz Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze" pod patronatem Starosty Strzyżowskiego. Konkurs organizowany jest z uwzględnieniem trzech grup wiekowych: dzieci do lat 14 - gr. I; młodzież w wieku od 15 do 18 lat - gr. II; dorośli - gr. III. Celem Konkursu jest popularyzacja lokalnej twórczości poetyckiej, upowszechnianie wartości i postaw patriotycznych w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, a także wykorzystanie europejskich motywów kultury oraz doskonalenie języka poetyckiego w kontekście twórczości Zbigniewa Herberta.


Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie wiersze autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były publikowane ani prezentowane. Każdy autor może nadesłać na Konkurs maksymalnie 3 utwory zgodne z założeniami regulaminu. Każdy nadesłany wiersz powinien zostać oznaczony godłem (pseudonimem), z użyciem dowolnej kombinacji liter i/lub cyfr oraz tytułem i grupą wiekową do której należy autor (np. wianek 34 - gr. I lub maszynista - gr. III). Wiersze należy przesłać w formie wydruku w 5. egzemplarzach na adres Organizatorów: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 193. z dopiskiem: Powiatowy konkurs poetycki im. Zbigniewa Herberta pn. „Niepodległość to wyzwanie". Do wydruków w przesyłce należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz elektroniczną wersją wierszy na płycie CD. Obydwie koperty, mała i duża, powinny być opisane godłem, takim samym jak wiersze i płyta. Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autora wierszy prawa do ich nieodpłatnego wykorzystania przez organizatora.


Termin nadsyłania prac upływa z dniem 14 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Podsumowanie Konkursu planowane jest na 10 listopada 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Powiatu Strzyżowskiego: http://www.strzyzowski.pl/, fanpage'u Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej https://www.facebook.com/PCKiTWisniowa oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Zakorzenieni w kulturze" http://zakorzenieniwkulturze.pl/


[inf. PCKiT Wiśniowa, opr. W. Plezia]

Data dodania: 09-07-2018
liczba wyświetleń: 274

Pozostałe kategorie