wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Na 23 listopada br. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie zwołał pierwszą sesję Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023   |   Sesje inauguracyjne nowej Rady Gminy Czudec zaplanowano na 21 listopada a Rady Miejskiej w Strzyżowie na 22 listopada   |   Dzisiaj (19.11) odbyły się pierwsze sesje Rady Gminy Frysztak, Rady Gminy Niebylec i Rady Gminy Wiśniowa   |   W porządku obrad przewidziano m.in. ślubowanie Radnych, wybór nowych Przewodniczących Rad oraz ślubowanie nowo wybranych Wójtów i Burmistrza   |   Do 27 listopada producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   |   Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pojawiły się na naszym lokalnym rynku dwie pozycje książkowe:   |   - Album „Miejscowości powiatu strzyżowskiego” wydany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie,   |   - „Zatarte ślady przeszłości” Rafała Jaworka; książka opisuje ciąg wydarzeń rozgrywających się na terenie gmin Wiśniowa, Frysztak i części Strzyżowa od schyłku monarchii austro-węgierskiej aż po zakończenie II wojny światowej i lata niewoli. Oprócz licznych fotografii znaleźć w niej można także wykazy osób walczących, rannych i poległych   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w najbliższą niedzielę, 25 listopada do Parafialnego Domu Kultury w Czudcu na spektakl „Józef Błogosławiony” w reżyserii Janusza Pokrywki
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023

Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego Rzeszów II dr Beaty Bury w piątek 23 listopada 2018 r. w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji VI 2018-2023. Podczas sesji decyzją Radnych w głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Starostę i Wicestarostę Strzyżowskiego oraz członków Zarządu Powiatu. Nowym Przewodniczącym Rady Powiatu została Pani Małgorzata Skalska-Nieroda, a Starostą Strzyżowskim Pan Bogdan Żybura.


Przed rozpoczęciem obrad odbyło się oficjalne wręczenie zaświadczeń o wyborze na  Radnego Powiatu Strzyżowskiego, którego dokonała Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Pani Celina Bałchan.


Pierwsza sesja nowej kadencji rozpoczęła się o godzinie 12.00. Otwarcia sesji i stwierdzenia prawomocności obrad dokonał Pan Marek Szorc, najstarszy wiekiem spośród obecnych radnych, który do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Powiatu prowadził obrady I sesji.


Obecni na posiedzeniu Radni złożyli uroczyste ślubowanie, wypowiadając słowa: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.


Przedmiotem obrad I sesji był wybór Przewodniczącego i dwóch Zastępców Rady Powiatu Strzyżowskiego, Starosty i Wicestarosty Strzyżowskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu.


Zanim przystąpiono do głosowania Radni wybrali Komisję Skrutacyjną w składzie: Przewodniczący - Pani Marta Utnicka oraz członkowie: Pan Marek Armata i Pan Jan Stodolak.


Głosowanie rozpoczęto od wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. W wyniku podliczenia wszystkich głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczącą Rady Powiatu Strzyżowskiego VI kadencji została Pani Małgorzata Skalska-Nieroda, wybrana do Rady Powiatu z KWW Nasze Sprawy, przedstawiciel Gminy Czudec. Za wyborem było 10 radnych, 9 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Następnie wybrano Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Zostali nimi: Pani Maria Chuchla z KW Prawo i Sprawiedliwość, reprezentująca w Radzie Powiatu Gminę Niebylec oraz Pan Tadeusz Niemiec z KWW Nasze Sprawy, przedstawiciel Gminy Strzyżów.


Po wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu przyszedł czas na wybór Starosty Strzyżowskiego, będącego jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Powiatu. W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcję tę objął Pan Bogdan Żybura z KWW Nasze Sprawy, wybrany do Rady Powiatu w okręgu Gmina Strzyżów. Nowo wybrany Starosta to radny dwóch kadencji Rady Miejskiej w Strzyżowie w latach 1994-200, radny Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2010-2014, 2014-2018 i 2018-2023, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Strzyżowie, rzecznik Stowarzyszenia „Tak Życiu". W wyniku kolejnego głosowania wybrano Wicestarostę, który jest także Wiceprzewodniczącym Zarządu Powiatu. Został nim przedstawiciel Gminy Frysztak, Pan Tomasz Garncarski, pełniący do tej pory funkcję Sekretarza Gminy Frysztak. W kolejnym głosowaniu wybrano pozostałych trzech członków Zarządu Powiatu. Funkcje te decyzją Rady objęli: Pan Stanisław Gierlak (Gmina Czudec), Pan Józef Dzindzio (Gmina Niebylec) oraz Pan Grzegorz Tomaszewski (Gmina Wiśniowa).


Poniżej prezentujemy skład Rady Powiatu Strzyżowskiego VI kadencji 2018-2023:

1.      Marek Armata - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Frysztak,

2.      Adam Bieryło - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Strzyżów,

3.      Maria Chuchla - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Niebylec,

4.      Józef Dzindzio- KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Niebylec,

5.      Tomasz Garncarski - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Frysztak,

6.      Stanisław Gierlak - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Czudec,

7.      Robert Godek- KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Frysztak,

8.      Piotr Myćka - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Wiśniowa,

9.      Tadeusz Niemiec - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Strzyżów,

10.  Małgorzata Pryć - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Niebylec,

11.  Dawid Rusyn - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Wiśniowa,

12.  Małgorzata Skalska-Nieroda- KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Czudec,

13.  Jan Stodolak - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Strzyżów,

14.  Piotr Szopa - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Strzyżów,

15.  Marek Szorc - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Czudec,

16.  Grzegorz Tomaszewski - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Wiśniowa,

17.  Marta Utnicka - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Strzyżów,

18.  Marian Złotek - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Czudec,

19.  Bogdan Żybura - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Strzyżów.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 

 

Data dodania: 27-11-2018
liczba wyświetleń: 528

Pozostałe kategorie