MENU
POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
STYPENDIA
POWIAT STRZYƻOWSKI
WƁADZE POWIATU
MOJA SPRAWA
STAROSTWO
PRAWO LOKALNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
KONTROLE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSƁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
CENTRUM INFORMACJI O ƚRODOWISKU
EWIDENCJA STOWARZYSZEƃ ZWYKƁYCH
WSPÓƁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
OBWIESZCZENIA
WYNIKI EGZAMINÓW W WORD
ELEKTRONICZNY URZĄD
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROĆ»ONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE
SKARGI I WNIOSKI
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROĆ»ONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW
NIEDPƁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPƁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA
REJESTR ZGƁOSZEƃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
TRANSMISJA SESJI RADY POWIATU
ZAWIADOMIENIA O TERMINACH SESJI RADY POWIATU
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
     Wezwanie - OgƂoszenie Biura Rzeczy Znalezionych- 5314.4.2017 Drukuj... 

Wezwanie - OgƂoszenie Biura Rzeczy Znalezionych- 5314.4.2017

Osoba odpowiedzialna za treƛć: nieznana
Osoba publikująca: Marcin KoƂodziej
Data publikacji: 2017-08-25ZaƂączniki:

 1. Wezwanie - OgƂoszenie Biura Rzeczy Znalezionych- 5314.4.2017