Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dostawa i montaż platformy schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją i balustradą do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

wydrukuj

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dostawa i montaż platformy schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją i balustradą do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

DOFINANSOWANIE 77 187,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 140 341,28 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2021 rok – Obszar B Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Osoby niepełnosprawne doświadczają różnych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Wśród trudności, które są zmuszone pokonywać znajduje się również nieprzyjazne, naznaczone licznymi przeszkodami środowisko życia. Różnorodne bariery są związane przede wszystkim ze specyfiką i rodzajem niepełnosprawności. Życiowe możliwości osób niepełnosprawnych ogranicza niemożność swobodnego poruszania się, brak dostępności do obiektów użyteczności publicznej w tym wybranej szkoły, brak dostępności do środków transportu publicznego czy też przeszkody w komunikacji.  Edukacja szkolna dziecka dysfunkcyjnego wiąże się również z nauką radzenia sobie ze swoją niepełnosprawnością i pokonywaniem nowych, pojawiających się barier. Dlatego też budynek szkolny powinien stanowić przyjazną przestrzeń dla uczniów z obciążeniami, pozwalającą im normalnie i samodzielnie funkcjonować. W związku z powyższym Zespół Szkół Technicznych wychodząc naprzeciw osobom niepełnosprawnym podjął działania mające na celu likwidację barier architektonicznych (montaż platformy schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją i balustradą). Realizacja planowanego przedsięwzięcia umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi niepełnosprawnym uczniom, którzy ze względu na dysfunkcje i ograniczenia mają trudności w poruszaniu się, funkcjonowanie i życie w społeczeństwie szkolnym, a co za tym idzie zdobycie zawodu, integrację społeczną oraz podniesie jakość ich życia.

https://www.strzyzowski.pl/uploads/aktualno%C5%9Bci/gospodarka%20i%20rolnictwo/2021/PFRON%20logo_wersja_podstawowa_RGB-01_a.jpg