Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

„Fundusze europejskie dla przedsiębiorców” – szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z powiatu strzyżowskiego

wydrukuj

beneficjentow

23 czerwca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyło sie szkolenie „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w ramach  Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013". Organizatorem szkolenia był Punkt Informacyjny Narodowej Strategii Spójności w Rzeszowie oraz Powiatowe Forum Gospodarcze w Strzyżowie. Szkolenie współfinansowane było przez  Unią Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W szkoleniu, którego celem było przedstawienie potencjalnym beneficjentom możliwości uzyskania wsparcia z funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 uczestniczyli przedstawiciele firm oraz jednostek powiatowych z naszego terenu.


Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Podczas szkolenia można było dowiedzieć się jak uzyskać wsparcie na inwestycje, prace badawczo - rozwojowe, na uzyskanie patentów i praw autorskich czy też wsparcie na eksport i promocję gospodarczą. Prowadzący przedstawili informacje m. in. na temat zasad udzielania wsparcia, składania przez beneficjentów wniosków celem  uzyskania dofinansowania z i inne istotne i praktyczne wskazówki dotyczące procedur i zasad finansowania projektów ze środków UE.

[Na podst. inf. A. Bełch - oprac. M. Niemiec]