Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kalembina

wydrukuj
Kalembina

Na zdjęciu: Wiatrak w Kalembinie, fot. Michał Kut

Kalembina – wieś w gminie Wiśniowa, położona nad Wisłokiem, przy drodze wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce, wzdłuż linii kolejowej nr 106 Jasło - Rzeszów. Graniczy z: Wiśniową, Niewodną, Kożuchowem i Kozłówkiem. Zajmuje powierzchnię 204,54 ha i liczy 414 mieszkańców (2011 r.)[1]. Według F. Piekosińskiego nazwa wsi wywodzi się od imienia jej założyciela – Kalemby[2]. Po raz pierwszy w brzmieniu Kąląbyancha lub Calambina pojawia się w dokumentach z 1425 r.[3]  W 1430 r. pisana jest jako Kabuabanya, w 1447 r. – Kalambyna, w 1464 r. – de Caląnbyanka, a w 1581 r. – Kaliembina. Nie jest znana dokładana data lokacji wsi. K. Przystaś utrzymuje, że początkiem XV w. wraz m.in. z Kożuchowem i Markuszową należała do Dziersława Konopki z rodu Bogoriów[4]. Ok. 1450 r. wieś jako wiano w posagu otrzymał Jakub Trzecieski. W XVIII w. znajdowała się w posiadaniu rodziny Rogoyskich. Później jej właścicielem został ks. Ksawery hr. Jabłonowski, proboszcz dobrzechowski, który w 1816 r. zapisał Kalembinę Siostrom Miłosierdzia z Przeworska. W 1889 r. od zakonu wieś odkupił Stanisław Mysikowski[5], który rozprzedał ziemię pomiędzy miejscowych chłopów. Teren Kalembiny wchodzi w skład Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Dobrzechowie.
Współcześnie we wsi funkcjonują m.in.: Ochotnicza Straż Pożarna (od 1894 r.), Koło Gospodyń Wiejskich (od 1931 r.), Kółko Rolnicze (od 1885 r., nieprzerwanie od 1958 r.). Warto tutaj zobaczyć m.in.: XIX - wieczną kapliczkę z rzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem; wiatrak jako przykład unikalnego już w krajobrazie Pogórza budownictwa drewnianego; dwa dęby posadzone dla upamiętnienia zamordowanych w 1940 r. w Katyniu, związanych z Kalembiną: sierż. S. Ziemby i mjr. K. Boguckiego. Ciekawostki: W związku z położeniem miejscowości wzdłuż Wisłoka występują tutaj dogodne warunki do rozwoju kajakarstwa. W Kalembinie istniała niegdyś przystań kajakowa
[6]. Obecnie trwają prace nad jej ponownym uruchomieniem jako stanicy kajakowej, wchodzącej w skład otwartego w 2017 r. przez gminy Frysztak i Wiśniowa szlaku kajakowego wytyczonego z Frysztaka do Markuszowej (11 km), stanowiącego część dłuższej trasy z Wojkówki w powiecie krośnieńskim.

 

Przypisy

 1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, data pobrania: 18.10.2016 r.
 2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 17.
 3. ^ Tamże.
 4. ^ Por. K. Przystaś, Markuszowa, Kraków 1992, s. 12.
 5. ^ Por. ks. W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908 r., s. 674.
 6. ^ Por. Strategia Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015 - 2025, Wiśniowa 2015, s. 28, www.wisniowa.pl, data pobrania: 18.10.2016 r.