Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Komunikaty dla społeczności powiatu

wydrukuj
  Komunikat nr 14 z dnia 06.08.2018
  Komunikat nr 13 z dnia 02.07.2018 dot. przebudowy rogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś.
  Komunikat nr 12 z dnia 25.06.2018 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś
  Komunikat nr 11 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 340 R Bystrzyca - Nowa Wieś. 
  Komunikat nr 10 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś.
  Komunikat nr 9 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś.
  Komunikat nr 8 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś.
  Komunikat nr 7 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś
 

Komunikat nr 6 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś

 

 

Komunikat nr 5 z dnia 08.06.2018r.

dotyczący realizacji zadań pn.:

 

1.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w km 3+800 - 4+100, 4+220 - 4+230, 4+600 - 5+160, 9+385 - 10+335 wraz z przebudową przepustów w m. Pstrągowa i Nowa Wieś" - wykonawca robót firma PDM Dębica,

 

2.  „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w km 8+838 wraz z dojazdami w km 8+340 - 9+338 w m. Nowa Wieś" - wykonawca robót firma RBDiM Krosno.

 

W związku z realizacja ww. inwestycji, informuję:

1.         W dniu 08.06.2018 r. przebudowywane są przepusty oznaczone numerami:

   P-22 i P-23 w godz. od 08:00 do 14:30

Odcinki drogi w miejscach prowadzenia robót będą zamknięte dla ruchu kołowego.

 

2.    W dniu 08.06.2018 r. w godz. od 9:00 do 17:00 w km 3+800 - 4+100 i 4+600 - 5+160                  będą wykonywane roboty drogowe (ozn. kolorem zielonym).

Powyższe odcinki drogi będą zamknięte dla ruchu kołowego.

 

3.         W dniu 11.06.2018 r. planowane są do przebudowy przepusty oznaczone numerami:

   P-5, P-6, P-7 w godz. od 08:00 do 17:00

Odcinki drogi w miejscach prowadzenia robót będą zamknięte dla ruchu kołowego.

 

Planowane terminy wykonywania ww. robót mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować                na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W zał. mapa sytuacyjna