Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

wydrukuj
Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

Powiat Strzyżowski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 26 842 zł. Całkowity koszt zadania stanowi 36 773 zł.
Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu uczniowie szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół w Czudcu oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzyżowie będą mogli uczestniczyć w wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.