Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

„Laboratoria przyszłości”

wydrukuj
„Laboratoria przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i skierowana do szkół podstawowych. Jej misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, bardziej praktyczny i angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach Laboratoriów Przyszłości Państwo przewidziało dla organów prowadzących szkoły wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy naukowych, które umożliwią uczniom naukę poprzez eksperymentowanie i zdobywanie praktycznych umiejętności.
Wsparcie finansowe w ramach ww. Programu zostało udzielone Szkole Podstawowej Nr 2 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku w kwocie 60 000,00 zł oraz Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzyżowie w kwocie 30 000,00 zł.