Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nabór na stanowisko głównego księgowego PZEAS w Strzyżowie

wydrukuj
Nabór na stanowisko głównego księgowego PZEAS w Strzyżowie

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzyżowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Nabór
na stanowisko główny księgowy – ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2024 r.” można składać w sekretariacie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzyżowie w terminie do 29 lutego 2024 r. lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów.

Więcej informacji o naborze na http://bip.pzeas.strzyzowski.pl/bip/index.php?page=position.php&id=39&grp=22