Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nowi nauczyciele mianowani oraz nowi dyrektorzy szkół w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Nowi nauczyciele mianowani oraz nowi dyrektorzy szkół w powiecie strzyżowskim

23 sierpnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie podczas obrad Zarządu Powiatu miała miejsce uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego 19 nauczycielom placówek oświatowych w powiecie strzyżowskim. Także na tym posiedzeniu wręczono akty powierzenia obowiązków trzem dyrektorom placówek oświatowych: Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, Zespołu Szkół w Czudcu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie.

Zgodnie z art. 15 Karty Nauczyciela nowo mianowani nauczyciele złożyli ślubowanie wg roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Ślubowanie złożyli w obecności członków Zarządu Powiatu.

W kolejnym punkcie posiedzenia Zarząd wręczył akty powierzenia stanowiska dyrektorom: Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie – Pani Ilonie Nowickiej; Zespołu Szkół w Czudcu – Panu Ryszardowi Wacko i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie – Pani Krystynie Barć-Dudek.

Spotkanie Zarządu z nowymi dyrektorami było też okazją do podziękowania za dotychczasowe sprawowanie funkcji dyrektora LO w Strzyżowie Panu Mirosławowi Czarnikowi. Wicestarosta Tomasz Garncarski w obecności członków Zarządu wręczył ustępującemu dyrektorowi okolicznościowy grawerton. Mirosław Czarnik podziękował wszystkim, którzy przez ostatnie lata wspierali go w sprawowaniu tej funkcji i życzył swojej następczyni a także gronu nauczycielskiemu LO wytrwałości i wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

[inf. Wydział ES Starostwa Powiatowego, opr. i fot. W. Plezia]