Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Podpisano umowę na modernizację dróg w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Podpisano umowę na modernizację dróg w powiecie strzyżowskim

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Strzyżowskiego w dniu 11 stycznia 2023 r,. podpisano umowę na wykonanie modernizacji dróg powiatowych realizowanych w II i III etapie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączna kwota dofinasowania wyniesie blisko 16 mln. zł.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Strzyżowskiego nr 223/2023, odbyło się 11 stycznia 2023 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w obecności członków Zarządu Powiatu, przewodniczącej Rady Powiatu Strzyżowskiego, skarbnika i sekretarza Powiatu podpisał z Andrzejem Zygarem prezesem Zarządu RBDiM w Krośnie umowy na zadania pn. „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego” – etap II i „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap III” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dyrektor PZD podpisał ponadto umowę z Arturem Hojdakiem o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. inwestycji.

W trakcie narady dyrektor Krzysztof Piękoś poinformował o wyłonieniu wykonawcy, który będzie realizował przebudowę dróg powiatowych pn. „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego” – etap II i III”. Podkreślił, że Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., która jest doświadczonym wykonawcą robót drogowych i mostowych, współpracuje z samorządem strzyżowskim prawie od początku powstania Powiatu, a prace przez nią realizowane były zawsze docenione za terminowość i rzetelność ich wykonania. Ze strony powiatu nadzór nad pracami budowlanymi będzie prowadził inspektor inż. Artur Hojdak. Inspektor poinformował, że przed podpisaniem umowy odbyli już kilka roboczych spotkań, otrzymali także do konsultacji harmonogramy robót. Poprosili firmę, aby w pierwszej kolejności rozpocząć prace na odcinkach dróg, gdzie mają problem z utrzymaniem dobrego stanu technicznego.

Z kolei prezes Zarządu RBDiM w Krośnie Andrzej Zygar w krótkim wystąpieniu stwierdził, że firma od wielu lat realizuje inwestycje dla powiatu strzyżowskiego. Zakres inwestycji jest dość obszerny i różnorodny. Na realizację podpisanej umowy firma ma 8 miesięcy. Jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, to rozpoczną prace budowlane jak najszybciej.

Zabezpieczone środki finansowe na zadanie pn. Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego” – etap II w wysokości 13.582.799 zł i  etap III w wys. 2.476.774 zł pozwolą na realizację sieci dróg i chodników przy praktycznie wszystkich dróg w powiecie strzyżowskim.

Na zdjęciu: Podpisanie umowy z RBDiM w Krośnie w obecności władz Powiatu Strzyżowskiego. Umowę podpisują prezes RBDiM w Krośnie A. Zygar (pierwszy z prawej), dyrektor PZD Strzyżów K. Piękoś (w środku) i inspektor nadzoru A. Hojdak (pierwszy z lewej).

[Inf. Biuro Rady - A. Zielińska, PZD Strzyżów, opr. i fot. W. Plezia]