Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Podpisano umowy na realizację zadań w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2021 rok

wydrukuj
Podpisano umowy na realizację zadań w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2021 rok

Podobnie jak w ubiegłych latach Powiat Strzyżowski przystąpił w 2021 roku do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Program jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest skierowany do projektodawców z terenu powiatu strzyżowskiego, którzy chcą podjąć działania w obszarach określonych w Programie. Łączna wartość projektów planowanych do realizacji przez Powiat Strzyżowski to 290 687,93 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 183 628,00 zł.

Decyzją pełnomocników PFRON końcem maja br. wybrano do dofinansowania wnioski i wystąpienia złożone przez Powiat Strzyżowski w terminie naboru określonym do końca lutego br.

W dniu 1 lipca br. w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie zostały podpisane umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Strzyżowskiego a Pełnomocnikami PFRON o dofinansowanie zadań w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2021 rok.

Umowy ze strony Powiatu Strzyżowskiego podpisali Tomasz Garncarski – wicestarosta strzyżowski oraz Stanisław Gierlak – członek Zarządu Powiatu, przy kontrasygnacie Urszuli Liszki-Bawoł – skarbnik Powiatu Strzyżowskiego.

Pierwsza umowa dotyczy realizacji projektów tzw. własnych, zgłoszonych przez Powiat Strzyżowski bezpośrednio do PFRON, tj.:

- w ramach obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania):

Dostosowanie węzłów sanitarnych (kabin prysznicowych) do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku;

Dostawa i montaż platformy schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją i balustradą do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

- w ramach obszaru G – (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych):

Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie (wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej).

Łączna wartość projektów planowanych do realizacji przez Powiat Strzyżowski to 290 687,93 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 183 628,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadań 31.12.2021 r.

Druga umowa dotyczy dofinansowania projektów zgłoszonych do Powiatu Strzyżowskiego jako Realizatora Programu przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej - jednostkę prowadzącą warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu strzyżowskiego. Umowę podpisano na następujące zadania:

- w ramach obszaru D (likwidacja barier transportowych) - „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Różance”

- w ramach obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej
w Różance”

Łączna wartość projektów planowanych do realizacji przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance wynosi 219 824,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 150 265,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadań 31.12.2021 r.

[inf. Wydział IP Starostwa, opr. W. Plezia]