Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przejścia dla pieszych w Czudcu i Strzyżowie zostaną przebudowane

wydrukuj
Przejścia dla pieszych w Czudcu i Strzyżowie zostaną przebudowane

9 sierpnia 2021 r. zostały podpisane umowy pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Strzyżowskim na realizację dwóch zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obrębie przejść dla pieszych w miejscowościach Strzyżów i Czudec. Wartość całkowita robót obydwu zadań to kwota 198.686 zł.

Dwa zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane przez Powiat Strzyżowski to:

1. Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników na 3 przejściach dla pieszych w centrum Strzyżowa w ramach zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2424 R Żarnowa – Strzyżów w km 2+664, 2+445, 2+346 w m. Strzyżów”

2. Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników na 2 przejściach dla pieszych  w centrum Czudca  w ramach zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1914R Czudec przez Rynek w km 0+808 i km 1+152 w m. Czudec”

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie jako Zamawiający wyłonił wykonawcę robót, z którym zostały podpisane umowy wykonawcze. Najkorzystniejsze oferty złożyła firma DVS Rafał Kuchta, 33-156 Skrzyszów 302. Realizacja zadań ma się zakończyć do końca września bieżącego roku.

Wartość całkowita robót na obydwu zadaniach to kwota 198 685,60 zł odpowiednio 119 465,60 zł Strzyżów  i 79 220,00 zł Czudec z czego 158 948 zł to dotacja w ramach funduszu; 95 572,00 zł Strzyżów i 63 376,00 zł Czudec.

Inf. PZD Strzyżów, opr. W. Plezia