Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Święto Konstytucji 3 Maja w Strzyżowie

wydrukuj
Święto Konstytucji 3 Maja w Strzyżowie

W poniedziałek 3 maja 2021 roku w Strzyżowie mimo obostrzeń pandemicznych uroczyście obchodzono 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Narodowe Święto uczczono poprzez symboliczne złożenie kwiatów pod pomnikami Ofiar Stalinizmu, Żołnierzy Poległych w I i II Wojnie Światowej, Niepodległości, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Walk Niepodległościowych.

230 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

Ustawa Rządowa opierała się na koncepcji demokratyzacji stosunków społecznych i zasadzie podziału władzy. Była wyrazem dążenia do budowy silnego państwa. Stanowiła formę umowy społecznej opierającej się na przekonaniu, że – jak zapisano w artykule V Konstytucji „wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”. Poszanowanie praw jednostki i utrwalenie etosu obywatelskiego miały gwarantować potęgę kraju. Konstytucja 3 Maja zawiera zapis, że wprowadza się monarchię konstytucyjną, ustrój który w większości państw europejskich rozwinął się dopiero w następnym stuleciu. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja stanowiło dowód odpowiedzialności politycznej elit polskich i litewskich oraz świadectwo zwycięstwa innowacyjnej myśli prawnoustrojowej.

Ze względu na panującą pandemię i związane z nią wymogi zachowania dystansu społecznego programy tegorocznych obchodów w Strzyżowie miały charakter symboliczny. Delegacje strzyżowskich samorządów oraz przedstawiciele służb mundurowych złożyły kwiaty w miejscach tradycyjnie i symbolicznie związanych z historią i martyrologią oraz pod pomnikami pamięci narodowej. Wiązanki kwiatów złożono pod Pomnikiem Ofiar Stalinizmu (Katyńskim), następnie Pomnikiem Żołnierzy Poległych w I i II Wojnie Światowej na Cmentarzu św. Michała. Potem delegacje składając kwiaty pod pomnikami Niepodległości w strzyżowskim Rynku i kolejno pod Pomnikiem Walk Niepodległościowych z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Domu Kultury „Sokół” oddały cześć wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

Cześć autorom Konstytucji 3 Maja i wszystkim walczącym i poległym za wolność Rzeczypospolitej oddali starosta strzyżowski Bogdan Żybura, wicestarosta Tomasz Garncarski i przewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego Małgorzata Skalska-Nieroda, burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra, zastępca burmistrza Paweł Midura oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Grodzki. Kwiaty złożyli też komendanci Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie oraz delegaci wojska z zaprzyjaźnionej jednostki 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosławia. Nie zabrakło strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna „Słowik” w Strzyżowie, którzy w tym dniu pełnili warty honorowe przy miejscach pamięci narodowej i złożyli wiązanki kwiatów.

Należy nadmienić, że jak co roku mieszkańcy Strzyżowa i powiatu strzyżowskiego świętując kolejną rocznicę Konstytucji 3 Maja, Święta Pracy oraz religijnego Święta NMP Królowej Polski wywiesili flagi narodowe na swoich domach.

Na zdjęciu głównym delegacje samorządów, wojska, powiatowych służb mundurowych oraz strzyżowskich Strzelców po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Walk Niepodległościowych na placu przy DK „Sokół” w Strzyżowie. 

[inf. i fot. Wiesław Plezia]