Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wybory samorządowe 2024

wydrukuj
Wybory samorządowe 2024

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku po pięciu i pół roku od poprzednich wyborów mieszkańcy powiatu strzyżowskiego poszli do urn głosując na kandydatów w wyborach samorządowych. Zostały wybrane 15-osobowe rady gmin w Czudcu, Frysztaku, Niebylcu i Wiśniowej, również 15-osobowa rada miejska w Strzyżowie oraz 17-osobowa rada powiatu strzyżowskiego. W wyborach bezpośrednich zostali wybrani burmistrz Strzyżowa i wójtowie w Czudcu, Frysztaku i Wiśniowej (w Niebylcu w dniu 21 kwietnia br. głosowanie w drugiej turze).

Wybory na wójtów i burmistrza

W Czudcu jedyny kandydat Andrzej Ślipski (KW Wyborców Ziemi Czudeckiej) otrzymał 3.465 głosów za (przy 1.055 głosach przeciw) co stanowiło 76,7% za i został ponownie wójtem gminy Czudec.

We Frysztaku spośród dwóch kandydatów wyborcy wybrali ponownie na wójta Jana Ziarnika (KWW Samorządni i Gospodarni), który otrzymał 2.299 głosów (57%). Kontrkandydatka w wyborach na wójta Katarzyna Srebrny (KWW Jedność) otrzymała 1.700 głosów (42,5%).

W gminie Niebylec wyborcy wybierali wójta spośród 6 kandydatów: Antoni Ciepielowski (582 głosów, 11,9%), Krzysztof Koza (405 głosów, 8,3%), Tomasz Pitera (1.137, 23,3%), Dorota Stanisławczyk (605, 12,4%), Eryk Trojanowski (1.362, 27,9%), Mirosław Zaremba (782, 16%). W drugiej turze 21 kwietnia br. zmierzą się Tomasz Pitera i Eryk Trojanowski).

W wyborach na burmistrza Strzyżowa spośród dwóch kandydatów lepszy wynik odnotowała Agata Gadziała (KWW Forum Samorządowe Gminy Strzyżów) otrzymując 5.117 głosów (67,2%) i została wybrana na burmistrza Strzyżowa. Waldemar Góra (KWW Nasze Sprawy) otrzymał 2.498 głosów (32,8%).

W Wiśniowej na wójta ponownie został wybrany Marcin Kut (KWW „Nasze Sprawy”), który otrzymał 2.161 głosów (69,7%). Kontrkandydat Józef Pas otrzymał 939 głosów (30,3%).

Wybory do rad gmin, rady miejskiej i rady powiatu strzyżowskiego

Do Rady Gminy w Czudcu wyborcy wybierali spośród kandydatów z czterech komitetów wyborczych (KWW: Ziemi Czudeckiej, „Nasze Sprawy”, Jedność, Przedmieście Przyszłości). Z KWW „Nasze Sprawy” zostało wybranych 8 radnych: Krzysztof Kucharzyk, Celina Bałchan, Anna Proksa-Lenart, Michał Seweryn, Mariusz Karnasiewicz, Krystyna Barć-Dudek, Grzegorz Fąfara, Tadeusz Bieszczad; z KWW Ziemi Czudeckiej 5 radnych: Wojciech Szela, Piotr Niemiec, Sebastian Szczepek, Wojciech Musiał, Tadeusz Kmiecik; z KWW Jedność: Szymon Stec; i z KWW Przedmieście Przyszłości: Katarzyna Piwowar.

W gminie Frysztak wyborcy wybierali radnych spośród dwóch komitetów wyborczych: Gospodarni i Samorządni (11 mandatów) oraz Jedność (4 mandaty). KWW Gospodarni i Samorządni: Ryszard Chmura, Jolanta Szymkowicz, Edward Giera, Janusz Machowski, Halina Jantoń, Jacek Król, Maria Kanclerz, Kazimierz Drygaś, Mariola Mendocha, Lesław Kraus, Anna Szteliga; KWW Jedność: Agata Steczkowska, Stanisław Kwiatek, Daniel Krawczyk, Włodzimierz Froń.

W Niebylcu z sześciu komitetów wyborczych (KWW: Krzysztofa Kozy, Doroty Stanisławczyk Przyszłość to dziś, Wspólnie dla Mieszkańców, Jedność i Rozwój, Razem w Przyszłość, Niebylec 2024) wybrano następujących radnych: KWW Krzysztofa Kozy (5): Małgorzata Wyżykowska, Witold Koza, Tomasz Pilecki, Piotr Kozdraś, Adam Loch; KWW Doroty Stanisławczyk Przyszłość to Dziś (4): Stefan Czurczak, Eugeniusz Klimek, Wojciech Drążek, Adam Pietrasz; KWW Wspólnie dla Mieszkańców (2): Grzegorz Smela, Tomasz Pilch; KWW Jedność i Rozwój: Michał Kata; KWW Razem w Przyszłość (2): Sławomir Smela, Bartłomiej Piwowar; KWW Niebylec 2024: Antoni Ciepielowski.

W Wiśniowej w wyborach do rady gminy wzięło udział sześć komitetów wyborczych (KWW: „Nasze Sprawy”, Jedność, Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie Samorządowe Plus, Wspólnota Wsi, APIR), z których tylko cztery wprowadziły swoich radnych: KWW: „Nasze Sprawy” (11): Renata Rymarska-Wójtowicz, Janusz Kawa, Wojciech Furtek, Adam Mroczka, Renata Michalska, Marek Siuta, Kazimierz Pęczar, Stanisław Rokosz, Marcin Jajko, Zofia Boruta, Wanda Gąsior: KWW Jedność: Andrzej Salamon; Jerzy Basamania: KWW Prawo i Sprawiedliwość: Zofia Cierpiał; KWW Porozumienie Samorządowe Plus: Ryszard Strzępek.

W mieście i gminie Strzyżów do rady miejskiej z czterech komitetów wyborczych (KWW: Forum Samorządowe Gminy Strzyżów, „Nasze Sprawy”, „Z Nami Lepiej”, Przyjazna Gmina Strzyżów) trzy wprowadziły do rady radnych: KWW Forum Samorządowe Gminy Strzyżów (9): Agata Gadziała, Urszula Mendelowska, Sylwia Ząbik, Piotr Tomkowicz, Andrzej Sieczkowski, Antoni Bożek, Grzegorz Baran, Tomasz Bełch, Daniel Złotek; KWW „Nasze Sprawy” (5): Tomasz Grodzki, Bogusław Perłowski, Zbigniew Kliś, Katarzyna Ziobro, Bartosz Krzysztoń: KWW „Z Nami Lepiej”: Rafał Kawa.

Do rady powiatu strzyżowskiego spośród pięciu komitetów wyborczych (KWW: Prawo i Sprawiedliwość, „Nasze Sprawy”, Gospodarni i Samorządni, Jedność, Koalicja Obywatelska) cztery otrzymały mandaty: KWW Prawo i Sprawiedliwość (9): Stanisław Gierlak (Czudec), Robert Godek, Agnieszka Żurawska (Frysztak-Wiśniowa), Zbigniew Korab, Jan Wojtaszek, Dorota Wojtaszek (Niebylec), Tomasz Wójtowicz, Piotr Szopa, Zofia Strzępek (Strzyżów); KWW „Nasze Sprawy” (3): Małgorzata Skalska-Nieroda (Czudec), Grzegorz Tomaszewski (Frysztak-Wiśniowa), Tadeusz Niemiec (Strzyżów); KWW Gospodarni i Samorządni (3): Tomasz Garncarski, Marek Armata (Frysztak-Wiśniowa), Bogdan Żybura (Strzyżów); KWW Jedność: Marian Złotek (Czudec), Bartosz Banaś (Strzyżów).

W wyborach do sejmiku województwa podkarpackiego żaden z kandydatów zamieszkałych w powiecie strzyżowskim nie uzyskał mandatu.

Frekwencja w powiecie strzyżowskim wyniosła 50,56%

Inf. PKW, opr. W. Plezia