Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zapraszamy absolwentów gimnazjów do szkół w Czudcu i Strzyżowie!

wydrukuj
Zapraszamy absolwentów gimnazjów do szkół w Czudcu i Strzyżowie!

Dzisiaj (15 czerwca br.) absolwenci gimnazjów poznali wyniki egzaminów końcowych. Na potwierdzenie woli przyjęcia (ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach mają czas do 6 lipca br. Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu. Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa. Dla uczniów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie.

Absolwenci gimnazjów staną wkrótce przed pierwszą, ważną decyzją w ich życiu. Spośród szkół ponadgimnazjalnych, wybranych w dniach od 7 maja do 11 czerwca br. podczas rejestracji wniosku o przyjęcie do szkoły, będą musieli wybrać tę jedyną, która umożliwi im zdobycie kwalifikacji zawodowych, przygotuje do podjęcia pracy lub da solidne podstawy do dalszej nauki na wyższych uczelniach.

Zachęcamy do wyboru szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski: Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie wraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, oferujących kształcenie w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia oraz Zespołu Szkół w Czudcu, gdzie młodzież może zdobywać wiedzę w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, Technikum oraz Branżowej Szkole I Stopnia z zapleczem gastronomiczno - hotelarskim.

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie przygotowało dla tegorocznych gimnazjalistów bogatą ofertę edukacyjną, która w przyszłości umożliwi im podjęcie studiów wyższych na prestiżowych kierunkach na najlepszych uczelniach w Polsce. Uczniowie trzecich klas gimnazjów mogą wybrać klasę pierwszą liceum o ukierunkowaniu: politechnicznym (przedmiot obowiązkowy do rozszerzenia - matematyka, przedmioty dodatkowe: fizyka, informatyka, język angielski), promedycznym (przedmiot obowiązkowy do rozszerzenia - biologia, przedmioty dodatkowe: chemia, matematyka, język angielski), humanistycznym (przedmiot obowiązkowy do rozszerzenia - język polski, przedmioty dodatkowe: wiedza o społeczeństwie,  geografia, historia, język angielski) i menadżerskim (przedmiot obowiązkowy do rozszerzenia - geografia, przedmioty dodatkowe: matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski). Grupa chętnych uczniów zostanie objęta działaniami innowacyjnymi, w ramach których biologia i matematyka będą częściowo realizowane w języku angielskim. Więcej informacji na stronie: www.lo-strzyzow.pl.

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oferuje do wyboru szeroki asortyment kierunków kształcenia zarówno w Technikum, jak i Branżowej Szkole I Stopnia. W Technikum są to: technik analityk, technik logistyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik agrobiznesu, technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik. Szkoła Branżowa I Stopnia oferuje z kolei naukę w 23 zawodach, w tym m.in.: sprzedawca, fryzjer, kucharz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Szkoła zapewnia także możliwość zdobywania wiedzy w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Więcej informacji na stronie: www.zs-strzyzow.itl.pl.

Zespół Szkół w Czudcu zaprasza młodzież do Liceum Ogólnokształcącego, gdzie będzie mogła zdobywać wiedzę w oddziale ogólnym oraz w dwóch klasach mundurowych z edukacją: strażacko - ratowniczą i wojskową. Z kolei w Technikum uczniowie będą mogli uzyskać wykształcenie i tytuł technika w następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i kelner. W Szkole Branżowej I Stopnia proponuje się absolwentom gimnazjów naukę w zawodach: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i w oddziale wielozawodowym. Więcej informacji na stronie: www.zs-czudec.itl.pl.

Szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski zapewniają uczniom wysoki poziom kształcenia, o czym świadczą liczne sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie: Agata Froń i Mateusz Wiater zakwalifikowali się do centralnego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, zdobywając odpowiednio tytuł laureata (II lokata w Polsce) i finalisty tego konkursu. Agata ponadto jako jedyna przedstawicielka Podkarpacia wywalczyła tytuł finalisty 30. Olimpiady Filozoficznej, a także zajęła I miejsce w ogólnopolskim VIII Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie" i I miejsce w ogólnopolskim konkursie polonistycznym „Fraszka". Justyna Bura zajęła III miejsce w w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno - Środowiskowego organizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny i Muzeum Geologiczne w Warszawie. Laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" zostali m.in.: Marcin Rypyść z matematyki oraz Gabriela Stolarska i Mateusz Steczkowski z geografii.

Dobrymi wynikami mogą się także pochwalić uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. M.in. Dawid Chmiel otrzymał wyróżnienie za bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo - Planeta" przebiegającym pod hasłem:  Geografia Polski - „Góry Świętokrzyskie, Karpaty i Sudety", a Franciszek Chmiel za bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Filozoficznym „Eureka".  Franciszek Moskal zajął 1 miejsce w Interaktywnym turnieju quizspotter  -  prowadzenie działalności gospodarczej oraz zakwalifikował się do eliminacji okręgowych XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Z kolei wśród sukcesów Zespołu Szkół w Czudcu wymienić można m.in. II miejsce w wojewódzkim finale 57. edycji ogólnopolskich zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety-2018" oraz I miejsce w wojewódzkim finale Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze", wywalczone przez drużynę dziewcząt w składzie: Aleksandra Gierlak - kapitan zespołu, Aleksandra Solecka oraz Aleksandra Ruszała, zakwalifikowanie się pracy plastycznej Marioli Lubas do wystawy pokonkursowej VII Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa „Niech żyje kolor", I miejsce Eweliny Warchoł i wyróżnienie Diany Barć w XI Międzypowiatowym Konkursie Twórczości Młodych „Kiedy myślę Ojczyzna", tytuł finalistki i III miejsce w etapie okręgowym 42. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - pion Gastronomia oraz zakwalifikowanie się Eweliny Warchoł do etapu centralnego. To tylko niektóre z licznych sukcesów odnoszonych przez uczniów naszych szkół.

Dobrą jakość nauczania potwierdzają także bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, niejednokrotnie przewyższające średnią wojewódzką i ogólnopolską, co w konsekwencji przekłada się na wysoką zdawalność na wymarzone studia.

Jak mówią sami uczniowie, w naszych szkołach panuje niepowtarzalny klimat, zapewniający wyjątkowo korzystne warunki uczniom bardzo zdolnym, jak i tym, którym nauka przychodzi z trudnością. Szkoły zapewniają komfortową naukę w małych klasach i w jednozmianowym systemie, dbając przy tym o wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów. Profesjonalna, ciągle dokształcająca się kadra, nieustannie unowocześniana i wzbogacana baza dydaktyczna i lokalowa, praktyki zagraniczne w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, zajęcia praktyczne w renomowanych hotelach i restauracjach w kraju oraz w Centrach Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie i w Czudcu, koła akademickie umożliwiające udział w wykładach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim, obozy naukowe, ćwiczenia laboratoryjne, koła olimpijskie, a przede wszystkim atmosfera partnerstwa i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców od lat przynoszą wspaniałe efekty.

Niewątpliwą zachętą do wyboru szkół średnich na terenie powiatu strzyżowskiego jest unikalny program stypendialny samorządu powiatowego w Strzyżowie pod nazwą Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Stypendium adresowane jest do uzdolnionych młodych ludzi, którzy z ostatniego roku nauki uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i pobierają naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski. Aby uzyskać wsparcie z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego, uczniowie trzecich klas gimnazjów muszą spełnić trzy warunki: ukończyć klasę III ze średnią ocen co najmniej 4,75, wybrać do dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie lub Zespół Szkół w Czudcu i w terminie do 31 lipca br. złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzyżowie wniosek aplikacyjny dostępny w serwisie www.strzyzowski.powiat.pl. lub w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa  Powiatowego w Strzyżowie.

Od września 2018 r. wysokość stypendium przyznawanego z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w kategorii 1, tj. dla absolwentów gimnazjów zwiększona została do kwoty 150 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy. W pozostałych kategoriach kwota stypendium pozostała na poziomie ubiegłorocznym tj. w kategorii II (uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski) i III (uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez MEN) wynosić będzie 100 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy, a w kategorii IV (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach dziennych) i V (absolwent roku) wypłacona zostanie jednorazowo w wysokości 500 zł. Komisja Stypendialna, rozpatrując wnioski o przyznanie stypendiów, zwraca uwagę na m.in.: wysokie wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią ocen, uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz szczególne uzdolnienia artystyczne i osiągnięcia sportowe.

Poniżej zamieszczamy terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

07.05.2018 - 11.06.2018 - Rejestracja kandydatów/wybór preferencji/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły,

22.06.2018 - 26.06.2018 - Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego,

29.06.2018 - Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,

29.06.2018 - 6.07.2018 - Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały wcześniej złożone,

9.07.2018 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

10.07.2018 - 27.08.2018 - Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

[oprac. A. Zielińska, zdjęcie LO w Strzyżowie]

 

Zobacz film