Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zapraszamy do szkół ponadpodstawowych powiatu strzyżowskiego

wydrukuj
Zapraszamy do szkół ponadpodstawowych powiatu strzyżowskiego

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych Przed Wami bardzo ważny moment wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Proces wyboru szkół i składania wniosków potrwa od 15 maja do 16 czerwca br. Uczniom klas VIII szkół podstawowych proponujemy szeroką ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w powiecie strzyżowskim:

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie przygotowało bogatą ofertę edukacyjną, która w przyszłości umożliwi zdanie matury i podjęcie studiów wyższych na prestiżowych kierunkach na najlepszych uczelniach w Polsce.

Więcej informacji:

https://rekrutacjalostrzyzow.pl/

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oferuje do wyboru ciekawe kierunki kształcenia zarówno w Technikum, jak i Branżowej Szkole I Stopnia oraz praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie i za granicą.

Więcej informacji:

http://promocja.zs-strzyzow.itl.pl/

Zespół Szkół w Czudcu zaprasza młodzież do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Szkoła oferuje praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czudcu oraz za granicą, a także bezpłatne kursy kwalifikacyjne. Ponadto w Zespole Szkół w Czudcu funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, w którym można zdobywać wiedzę w oddziale ogólnym oraz w oddziale mundurowym z innowacją: strażacko – ratowniczą i wojskową.

Więcej informacji:

https://www.zsczudec.pl/?page_id=1229

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest wzorem lat poprzednich w systemie Nabór VULCAN:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

- dla uczniów uczących się w szkołach podstawowych, które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej ulotka1

- dla uczniów uczących się w szkołach podstawowych, które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej ulotka2

W szkołach prowadzonych przez Powiat Strzyżowski młodzież znajdzie m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Zawodowego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Ponadto samorząd powiatowy w Strzyżowie w roku szkolnym 2023/2024 oferuje 2 formy wsparcia finansowego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz pozostałych klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski tj.: Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski (dopłata do biletów miesięcznych) – udzielanie wsparcia finansowego polega na częściowej refundacji kosztów zakupu imiennych biletów miesięcznych na dojazd do szkoły. Prawo do korzystania z Programu mają uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej oraz uczniowie pozostałych klas.

Regulamin oraz deklaracja woli uczestnictwa w programie:

https://www.strzyzowski.pl/wydzial-edukacji-i-spraw-spolecznych

Powiatowy Program Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski (stypendia naukowe) – obejmuje stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Stypendium adresowane jest do uzdolnionych młodych ludzi, którzy z ostatniego roku nauki uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i uczą się w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

Regulamin oraz wniosek o stypendium:

https://www.strzyzowski.pl/wydzial-edukacji-i-spraw-spolecznych

[inf. M. Irzyk, ES Starostwa, opr W. Plezia]