Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nieodpłatna pomoc prawna

wydrukuj

Uchwała Nr 314/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu strzyżowskiego w 2019 r. 

 

Uchwała Nr 259/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu strzyżowskiego w 2019 r. 

 

Ogłoszenie  o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Strzyżowskim w 2019 r.

 

SPOSÓB WYKAZANIA UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2018 r.

 

ZASADY UDZIELANA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2018 r.

 

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W 2018 r. 

 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Strzyżowskim  2018 r.