Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

PILOTAŻOWY PROGRAM "REHABILITACJA 25 PLUS"

wydrukuj

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

PILOTAŻOWY PROGRAM "REHABILITACJA 25 PLUS"

WSPARCIE W UTRZYMANIU SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI W ŻYCIU SPOŁECZNYM, A TAKŻE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI (SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY WE FRYSZTAKU ORAZ SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W STRZYŻOWIE)

 

DOFINANSOWANIE: 375 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 375 000 ZŁ

Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Przyznane w ramach programu dofinansowanie przeznacza się na świadczenie przez SOSW programu wsparcia, które obejmuje między innymi: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej.

Nazwa placówki

Wysokość przyznanego wsparcia finansowego

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku

150 000 zł

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzyżowie

175 000 zł

Oddział Rewalidacyjno - Wychowawczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzyżowie

50 000 zł

Razem:

375 000 zł