Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1914 R Czudec przez rynek w km 0+645 – 0+930, w km 1+110 – 1+400, i w km 2+530 – 2+900 w m. Czudec

wydrukuj

W dniu 13.10.2023 r została podpisana umowa z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1914 R Czudec przez rynek w km 0+645 – 0+930, w km 1+110 – 1+400, i w km 2+530 – 2+900 w m. Czudec”. Wojewoda zapewnił dofinansowanie powyższego zadania do kwoty 352 000,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie działający w imieniu Powiatu Strzyżowskiego wyłonił w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót: Transbud Czudec Musiałek Dariusz.

Przewidywany termin zakończenia robót to listopad bieżącego roku. Szacowana wartość wykonanych robót to 496 804,94 zł.

[Inf. A. Wójcik, PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]