Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 R Żarnowa – Strzyżów w km 2+100 – 2+710 w m. Strzyżów

wydrukuj

W dniu 17.10.2023 r. podpisano Umowę z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 R Żarnowa – Strzyżów w km 2+100 – 2+710 w m. Strzyżów”. Wojewoda zapewnił dofinansowanie powyższego zadania do kwoty 240 000,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie działający w imieniu Powiatu Strzyżowskiego wyłonił w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót: SK Sp. z o.o. Sp. k. Glinik Górny. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji związanej z przebudową chodników dla pieszych w centrum Strzyżowa to listopad bieżącego roku. Szacowana wartość wykonanych robót zamknie się kwotą 359 041,25 zł.

[Inf. A. Wójcik, PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]