Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRZED WZROSTEM ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH WIRUSEM SARS-CoV-2 (DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY I W GLINIKU DOLNYM)

wydrukuj

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

 

PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRZED WZROSTEM ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH WIRUSEM SARS-CoV-2 (DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY I W GLINIKU DOLNYM)

 

DOFINANSOWANIE: 111 415 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 111 415 zł

 

W ramach zadania zaplanowano wydatki w okresie marzec - grudzień 2022 r. na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług dla wymienionych domów pomocy:

 

Nazwa placówki

Wysokość przyznanego wsparcia finansowego

Dom Pomocy Społecznej w Babicy

65 651 zł

Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym

45 764 zł

Razem:

111 415 zł