Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 - "AKTYWNA TABLICA"

wydrukuj

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 - "AKTYWNA TABLICA"

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 SPECJALNEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM WE FRYSZTAKU ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 SPECJALNEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W STRZYŻOWIE

DOFINANSOWANIE: 70 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 90 005 ZŁ

Pozyskane środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

 

Nazwa placówki

Wysokość przyznanego wsparcia finansowego

Szkoła Podstawowa Nr 2 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku

35 000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzyżowie

35 000 zł

Razem:

70 000 zł