Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu

wydrukuj
Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1992 r. na terenie 6 gmin: Strzyżów i Czudec w powiecie strzyżowskim, Boguchwała w powiecie rzeszowskim oraz Iwierzyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Całkowita powierzchnia Obszaru wynosi 14 336 ha. Charakterystyczną cechą Obszaru jest obecność pokrywy lessowej w części północnej oraz strefy przejściowej do pokrywy z utworów fliszowych w części południowej. Dominują tu grądy, a w obniżeniach buczyna karpacka i łęgi podgórskie wzdłuż potoków. Z gatunków chronionych występują tutaj m.in.: lepięznik biały, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, podkolan biały i wawrzynek wilczełyko.

[Informacje: rzeszow.rdos.gov.pl, http://www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/, http://www.zielonepodkarpacie.pl/, oprac. Agnieszka Zielińska, zdjęcie: Krzysztof Szaro].