Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Trasa nr 6 - gmina Strzyżów

wydrukuj
Trasa nr 6  - gmina Strzyżów

Trasa nr 6  -  gmina Strzyżów (Malowniczymi grzbietami Pogórzy)

Trasa 40 km szlaku rowerowego wokół Strzyżowa. Trasa szczegółowo przedstawiona jest pod adresem: http://www.cstr.pl/turystykaszlak.html Rzeka Wisłok rozgranicza dwie malownicze i atrakcyjne turystycznie krainy: Pogórze Strzyżowskie na zachodnim, lewym brzegu Wisłoka, od Pogórza Dynowskiego, na wschodzie. Trasa szlaku została poprowadzona tak, aby poznać różnorodną rzeźbą terenu z bogatą florą i fauną oraz liczne ślady przeszłości historycznej i dorobku kulturowego tych terenów. Szlak biegnie atrakcyjnymi widokowo, przeważnie odkrytymi, grzbietami wokół Strzyżowa, schodzi w doliny, gdzie wzdłuż dróg, nad rzekami i potokami, rozciągają się wsie. Prowadzi przez tereny atrakcyjne przyrodniczo, objęte różnymi formami ochrony. Przy trasie liczne tablice informacyjne i inne udogodnienia dla korzystających. Polecana przez Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Strzyżowie.