Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Szlak zielony: Frysztak - Bardo

wydrukuj
Szlak zielony: Frysztak - Bardo

Szlak zielony: Frysztak - Bardo

Trasa oznakowana zgodnie z regułami oznakowania szlaków turystycznych. Początek przy stacji PKP Frysztak i przystanku PKS. Od tego miejsca ku drodze Babica - Warzyce, wzdłuż niej 300 m, potem skręcamy w prawo, idąc ku zabudowaniom GOSiR (hotel, stadion, basen). Kierujemy się asfaltową uliczką, przechodzimy drogę główną i wspinamy się bystrymi schodkami ku zabudowaniom Frysztaka. Wychodzimy na niedawno zmodernizowany plac św. Floriana z małym deptakiem i ławeczkami w otoczeniu niewysokiej zabudowy historycznej i współczesnej. Następnie idziemy wzdłuż ulicy ku kościołowi z okresu międzywojennego (ciekawe witraże i wnętrze). Od kościoła ulicą, przy której wznosi się budynek plebanii, biblioteki, urzędu gminy. Po lewej stronie cmentarz z ciekawymi nagrobkami kryjącymi osoby zasłużone dla okolicy. Po zejściu ku potokowi kierujemy się asfaltową dróżką w lewo, wchodzimy na grzbiet nad Pułankami i Glinikiem Średnim - tam podziwiamy piękne panoramy. Wchodzimy w leśną drogę wiodącą ku Stępinie. W trakcie leśnej wędrówki czas na rozkoszowanie się zdrowym powietrzem, bogatą florą, niekiedy również fauną. Z lasu szlak wychodzi ku drodze Cieszyna - Brzostek, płynie wzdłuż niej Stępinką - dopływem Wisłoka. Niedaleko - zespół intrygującego niemieckiego naziemnego schronu kolejowego z okresu II wojny światowej o długości ok. 500 m na granicy Stępiny i Cieszyny, w którym niegdyś odbyło się spotkanie Hitlera z Mussolinim. Po kilometrze wędrówki skręcamy w lewo i udajemy się do wyrobiska kamieniołomu - w którym widać układ piaskowca iłów (flisz karpacki). Znad wyrobiska widok na dolinę Stępinki i zabudowania wsi Stępiny i Cieszyny aż po Pasmo Jazowej. Wchodząc w las leśnymi drogami i na przełaj zmierzamy na szczyt Kamiennej Góry (478 m). Schodzimy z wierzchołka ku obniżeniu między nią a Bardem - widok na Liwocz w Paśmie Brzanki. Leśną drogą prowadzącą łagodnie wchodzimy na szczyt Barda. Droga powrotna może prowadzić szlakiem żółtym lub niebieskim, można też wybrać powrót drogami leśnymi.