Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Cmentarz żydowski w Strzyżowie

wydrukuj
Cmentarz żydowski w Strzyżowie

Cmentarz żydowski w Strzyżowie - założony w 1850 r. przy osiedlu Żarnowska Góra jest najmłodszym i jedynie ocalałym kirkutem z trzech, funkcjonujących niegdyś w Strzyżowie. Najstarszy z nich - powstały na przełomie XVI i XVII w. - zlokalizowany był przy obecnej ul. Przecławczyka, gdzie obecnie mieści się skwer miejski. Drugi - założony w XVIII w. znajdował się przy ul. Daszyńskiego, w miejscu zajętym dziś przez przyszkolne boisko. Obie nekropolie zostały całkowicie zniszczone podczas II wojny św., a znajdujące się na nich macewy wykorzystano do wybrukowania rynku strzyżowskiego. Dewastacji uległ też najmłodszy kirkut, który - dzięki inicjatywie Fundacji Rodziny Nissenbaumów oraz wywodzących się ze Strzyżowa Żydów i ich potomków - został na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku uporządkowany i ogrodzony. Odzyskano też kilkadziesiąt nagrobków, spośród których najstarsza pochodzi z 1884 r. i upamiętnia mężczyznę o imieniu Icchak. Wzniesiono również ohel, chroniący grób rabina Altera Horowitza. Prace inwentaryzacyjne, polegające na spisaniu macew i odczytaniu imion oraz nazwisk zmarłych wykonał, pochodzący ze Strzyżowa, Chaim Ben Zwi vel Henryk Moher. Zdjęcie: Krzysztof Szaro.