Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kościół pw. św. Anny w Niewodnej

wydrukuj
Kościół pw. św. Anny w Niewodnej

Kościół pw. św. Anny w Niewodnej - neogotycka, murowana świątynia wzniesiona została w latach 1921-1924 na miejscu wcześniejszych: pierwotnego, wzmiankowanego w 1595 r. oraz kolejnego wzniesionego w 1672 r. Kościół poświęcono w 1924 r., a uroczyście konsekrował go 27 czerwca 1927 r. sufragan przemyski bp Karol Józef Fiszer. Jest to kościół trójnawowy z czworoboczną masywną wieżą, górującą nad pagórkowatym terenem. Kościół posiada bogate wyposażenie pochodzące z budowli sakralnych wcześniej tu istniejących. Są to m.in.: późnobarokowe ołtarze z ornamentami rokokowymi, drewniana ambona w kształcie beczkowym z XVIII, chór muzyczny oraz rzeźby świętych. W głównym ołtarzu umieszczony jest obraz św. Anny Samotrzeć, będący XVII w. kopią słynnego obrazu Rubensa nieznanego artysty. Warto też obejrzeć chrzcielnicę oraz organy z 1936 r. W 1985 r. nieopodal wejścia głównego wzniesiony został krzyż upamiętniający ks. Jerzego Popiełuszkę, a w 2008 r. od strony wschodniej kościoła grota Matki Bożej z Lourdes. Obok świątyni znajduje się plebania z 1901 r., a przed jej wejściem wzniesiony w 1980 r. pomnik Pana Jezusa Dobrego Pasterza z tablicą z orłem w koronie i napisem „Panie Jezu udziel wiecznej nagrody oficerom polskim pomordowanym w Katyniu w roku 1940". Zdjęcie: Rafał Godek.