Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kościół pw. św. Katarzyny w Gogołowie

wydrukuj
Kościół pw. św. Katarzyny w Gogołowie

Kościół pw. św. Katarzyny w Gogołowie - wzniesiony został w 1672 roku z fundacji braci Jakuba i Joachima Rojowskich, dziedziców Gogołowa przez cieślę Stanisława Charchułowicza. Jednonawowy drewniany kościół o węższym, trójbocznie, zamkniętym prezbiterium, z wieżą zachodnią i dwiema niższymi dobudówkami - zakrystią i kruchtą południową pokrywa stromy dach kryty gontem. Wewnątrz na uwagę zasługują: XVII - wieczny, barokowy ołtarz główny z obrazem św. Katarzyny ujętym dwoma kolumnami, na których umieszczono rzeźby: św. Marii Małgorzaty, św. Katarzyny oraz św. Jakuba i Joachima. W kościele podziwiać można też dwa neobarokowe ołtarze boczne, późnogotycką chrzcielnicę z początku XVI w. ozdobioną herbem Leliwa, eklektyczną ambonę z XIX w., rokokowy prospekt organowy z drugiej połowy XVIII w., obrazy św. Floriana z 1784 r. i Matki Bożej z końca XIX w. Świątynię otacza mur wzniesiony w latach 1873 - 1881. W jego ciągu od zachodu wkomponowano dzwonnicę, w której wisi dzwon z pierwszej połowy XVI w. Zdjęcie z archiwum Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.