Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zakup samochodu typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym

wydrukuj

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakup samochodu typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym

DOFINANSOWANIE 105 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 194 972 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2021 rok – Obszar D Likwidacja barier transportowych. Celem projektu jest zapewnienie niepełnosprawnym podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym, w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, bezpiecznych warunków dowozu na konsultacje lekarskie, badania, zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze, do urzędów publicznych a także na imprezy integracyjne, konkursy, olimpiady sportowe, wycieczki, uroczystości okolicznościowe, itp.

Niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania DPS w Gliniku Dolnym i realizacji zadań określonych dla tego typu placówek jest posiadanie własnego środka transportu w pełni przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

 https://www.strzyzowski.pl/uploads/aktualno%C5%9Bci/gospodarka%20i%20rolnictwo/2021/PFRON%20logo_wersja_podstawowa_RGB-01_a.jpg