Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zarząd Powiatu w Strzyżowie IV kadencji 

wydrukuj

Zarząd Powiatu w Strzyżowie IV kadencji w latach 2010 - 2014:

 

Robert Godek - Przewodniczący Zarządu Powiatu, Starosta Strzyżowski

rgodek

Data i miejsce ur. 13.08.1967 r. Jasło
Gmina (okręg wyborczy) Frysztak
Wykształcenie (kierunek) 1991 r. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Specjalność: filologia polska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Podyplomowe Studium Filozoficzno-Etyczne 1995 r.
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
od 1991 do 1998 r. Zespół Szkół
w Strzyżowie. 1998 - 2005 i od XII 2006 Starostwo Powiatowe w Strzyżowie; stanowisko: Starosta Strzyżowski, 2005 - 2006 Wicewojewoda Podkarpacki, od 2006 r. Starosta Strzyżowski.
Rodzina żona Beata, nauczycielka, 5 dzieci
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej

związki zawodowe:
od 1992 członek i działacz NSZZ Solidarność
samorząd terytorialny:
1998 - 2005 - radny Rady Powiatu w Strzyżowie, 2006 - radny Województwa Podkarpackiego 
partie polityczne:
Ruch Społeczny AWS - 2002 r.
Prawo i Sprawiedliwość - od 2005 r.
członek Zarządu Okręgu (od 2007 r.)
inna działalność publiczna:
Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich (od 2007 r.), Wiceprzewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (od 2007 r.);

medale i odznaczenia: 
m.in. Srebrny medal „Za Zasługi dla pożarnictwa" - 2002, „Złoty Krzyż Zasługi" - 2009.

Hobby filozofia, sport

 

Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski

stodolak

Data i miejsce ur. 1.02.1956 r. Rzeszów
Gmina (okręg wyborczy) Strzyżów
Wykształcenie (kierunek) mgr filologia polska
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
nauczyciel języka polskiego, zastępca inspektora oświaty, wizytator Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Rzeszowie. Od 1999 roku wicestarosta strzyżowski. Medal Edukacji Narodowej
Rodzina żona, dwóch synów
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
bezpartyjny, członek (prezes) Parafialnego Koła Akcji Katolickiej
Hobby literatura, turystyka

 

Zofia Dzika

Zofia Dzika

Data i miejsce ur. 18.09.1958
Gmina (okręg wyborczy) Niebylec
Wykształcenie (kierunek) techniczne; kierunek - dokumentacja budowlana i uprawnienia w zakresie ubezpieczeń majątkowych, uprawnienia KNUIFE
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
13 lat pracy w Urzędzie Gminy Niebylec na stanowisku instruktora ds. budownictwa, uprawnienia BHP. Od 16 lat zatrudniona jako pośrednik ubezpieczeniowy PZU SA
Rodzina zamężna, 2 dzieci
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Od 10 lat prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii w Lutczy. Doświadczenie samorządowe: radna Rady Gminy Niebylec 
i przewodnicząca komisji rewizyjnej (2 kadencje)
Hobby praca społeczna, zamiłowania artystyczne, wykonywanie wieńców dożynkowych, architektura, malarstwo

 

Zdzisław Sarna

 

Data i miejsce ur. 20 czerwca 1961 rok w Bieczu
Gmina (okręg wyborczy) Frysztak , Pułanki
Wykształcenie (kierunek) Wyższe mgr- historia
Studia podyplomowe:
1999 rok- Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną
2000 rok - Nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia

Od 1983 -1990 roku -nauczyciel w Szkole Podstawowej w Lubli
Od 1990-1992 roku - nauczyciel w Szkole Podstawowej we Frysztaku
Od 1992 do 1999 roku - dyrektor Szkoły Podstawowej we Frysztaku
Od 1999 do 2001 roku - dyrektor Gimnazjum we Frysztaku
Od 2001 do 2010 roku - wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Od 2010 roku - etatowy członek Zarządu Powiatu Strzyżowskiego

Nagrody: Dyrektora Szkoły ,Wójta , Podkarpackiego Kuratora Oświaty, medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty.
1999 rok - nawiązanie współpracy ze szkołą i władzami miasta niemieckiego w Bad Iburgu celem wymiany młodzieży gimnazjalnej 

Rodzina Żona Wanda, dwóch dorosłych synów Artur, Damian i synowe :Aleksandra ,Małgorzata i wnuczka Emilka
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej

Bezpartyjny

Od 1989- 1992 roku- przewodniczący NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania Gminy Frysztak
Od 1994- 1998 roku radny Gminy Frysztak

Hobby  

 

Marian Złotek

zlotek

Data i miejsce ur. 25.05.1952 r. Pstrągowa
Gmina (okręg wyborczy) Czudec
Wykształcenie (kierunek) Magister historii, absolwent UJ
Przebieg kariery
zawodowej
wyróżnienia, osiągnięcia
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 1976 roku pracowałem w Szkole Podstawowej 
w Czudcu, w latach 1979-81 równocześnie 
w Szkole Podstawowej w Pstrągowej, w latach 1982-86 w LO Czudec, a od 1999 r. w Publicznym Gimnazjum w Czudcu.
Rodzina Żona Cecylia, dwóch dorosłych synów, synowa i wnuczka
Przynależność partyjna
organizacyjna i osiągnięcia
w pracy społecznej
Od czasów studenckich, tj. od 1974 roku jestem związany z ruchem ludowym - najpierw ZSL, od 1990 r. PSL,4-krotnie byłem radnym w gminie Czudec, w latach 1988-90 radnym WRN w Rzeszowie, a obecnie drugą kadencję jestem radnym Rady Powiatu w Strzyżowie.
W poprzedniej kadencji w latach 2002-2006 byłem przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu, a obecnie zostałem wybrany do Zarządu Powiatu w Strzyżowie
Hobby Historia regionalna - jestem autorem i współautorem kilku książek w tej tematyce. Należę do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej. Drugie moje hobby to sport, a zwłaszcza piłka nożna.