Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Glinik Zaborowski

wydrukuj
Glinik Zaborowski

Na zdjęciu: Zawody jeździeckie na hipodromie JKS „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim, fot. Agnieszka Zielińska

Glinik Zaborowski – wieś w gminie Strzyżów, zlokalizowana po lewej stronie Wisłoka, w sąsiedztwie Zaborowa, Nowej Wsi, Glinika Charzewskiego, Żarnowej, częściowo graniczy też z miastem Strzyżów i Łętownią przez obszary leśne. Do 1946 r.[1]  Glinik stanowił część Zaborowa. Bliskim położeniem względem macierzystej wsi motywowany jest drugi człon aktualnej nazwy wioski[2]. Jej powierzchnia to – 560,63 ha, liczba mieszkańców – 584 (2011 r.)[3]. Uzyskana w 1946 r. samodzielność administracyjna miejscowości wyzwoliła dużą aktywność mieszkańców. Od tego czasu zbudowano m.in. drogę główną w kierunku Strzyżowa i Czudca, ważniejsze drogi dojazdowe, kładki na rzece Wisłok, prowadzące w kierunku stacji kolejowej i drogi głównej Rzeszów – Jasło, tj. obecnej drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce, dom ludowy, szkołę podstawową, remizę Ochotniczej Straży Pożarnej, garaże Kółka Rolniczego i in[4].
W 1981 r. w rekordowo krótkim czasie (10 X – 1 XII) wybudowano Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Nad przebiegiem prac czuwał ówczesny proboszcz parafii w Żarnowej oraz Komitet Budowy Kościoła
[5]. Parafia w Gliniku Zaborowskim została erygowana w 1986 r. poprzez wydzielenie jej z parafii Strzyżów[6]  i obejmuje tę miejscowość, a także część Glinika Charzewskiego. Wg stanu z 2016 r. parafia w Gliniku Zaborowskim liczy 600 wiernych[7].
Współcześnie we wsi funkcjonują m.in.: Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej (od 1986 r.), Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja (od 1911 r. jako szkoła ludowa, nadanie imienia - 1912 r., od 2012 r. prowadzona przez Strzyżowskie Towarzystwo Oświatowe w Strzyżowie), Koło Gospodyń Wiejskich (od 1951 r.), Ochotnicza Straż Pożarna (od 1946 r.), Zespół Folklorystyczny „Baby Glinickie” (od 2001 r.), zarządzany przez rodzinę Państwa Uchwatów Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” (od 1993 r.) wraz z ośrodkiem rekreacyjnym i hotelem Maria – Antonina (od 2014 r.), z profesjonalnymi parkurami do jazdy konnej, na których organizowane są cykliczne regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody.
W Gliniku Zaborowskim warto zobaczyć m.in.: współczesny kościół parafialny, szerokie koryto rzeki Wisłok z widokiem m.in. na mosty: kolejowy i drogowy prowadzące do Strzyżowa, drewniane, wiszące kładki piesze nad Wisłokiem, kapliczki m.in. wiejską z 1887 r. i kamienną, w miejscu, gdzie pierwotnie miał powstać kościół, oryginalny układ przestrzenny w ciągach osadniczych prostopadłych do drogi głównej, ośrodek jeździecki i in.
Ciekawostki: W latach 1957-1968 w Gliniku Zaborowskim działał Amatorski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca, posiadający w repertuarze pieśni regionalne wykonywane na 4 głosy oraz wiązankę tańców rzeszowskich. Zespół miał na swoim koncie wiele nagród, w tym za zajęcie I miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Confolens we Francji w 1959 r.
[8]

Przypisy

 1. ^ Por. A. Kluska, Glinik Zaborowski – mozaika życia społecznego. Wydarzenia zachowane w pamięci, zapisie i fotografii mieszkańców wsi, Glinik Zaborowski 2008, s. 9 i s. 159.
 2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 13.
 3. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, data pobrania: 06.10.2016 r.
 4. ^ Por. A. Kluska, Glinik Zaborowski – mozaika życia społecznego. Wydarzenia zachowane w pamięci, zapisie i fotografii mieszkańców wsi, Glinik Zaborowski 2008, s. 10.
 5. ^ Tamże, s. 122 - 124.
 6. ^ Por. Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2000, s. 791.
 7. ^ Por. Jubileuszowy Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej 2016/2017, Rzeszów 2017, s. 1028.
 8. ^ Por. A. Kluska, dz. cyt., s. 97- 105.