Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Stanisław Panek

wydrukuj

Stanisław Panek (ur. 12 maja 1916 w Lutczy na rzeszowszczyźnie, zm. 1999), polski antropolog, profesor i rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej (pseudonim Gil), został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim. Po wojnie ukończył Studium Wychowania Fizycznego (1949) i Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (1952) Uniwersytetu Jagiellońskiego; w 1960 r. obronił na UJ doktorat nauk przyrodniczych, a w 1965 r. habilitował się. Od 1949 r. był związany z krakowską Akademią Wychowania Fizycznego, kolejno jako asystent, starszy asystent, adiunkt i zastępca profesora; w 1965 r. jako docent objął kierownictwo Katedry Biologii i Antropologii, w 1972 r. został profesorem nadzwyczajnym, w 1983 r. profesorem zwyczajnym. Od 1972 r. był profesorem w Instytucie Biomedycznych Problemów Wychowania Fizycznego AWF, w latach 1960-1961 pełnił funkcję dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, a 1968-1978 rektora uczelni.

Od 1966 r. należał do Komitetu Antropologii Polskiej Akademii Nauk, od 1976 r. do Komitetu Rozwoju Człowieka PAN. Działał w Akademickim Związku Sportowym. 8 października 1996 odebrał doktorat honoris causa krakowskiej AWF. Był odznaczony (poza orderami wojennymi) m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy oraz tytułem Zasłużonego Nauczyciela PRL. Otrzymał również wiele nagród resortowych.

Niektóre publikacje naukowe:

  • Redukcja zębów trzonowych trzecich u człowieka w aspekcie zmienności ewolucyjnej i zróżnicowania rasowego (1965)
  • Nowa Huta. Integracja ludności w świetle badań antropologicznych (1970)
  • Zmiany sekularne a procesy inwolucyjne wysokości ciała (1978)