Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Budowa pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Budowa pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz – zbrojarz, posadzkarz, malarz

Opis szczegółowy:

 

W ramach realizacji projektu obok dotychczasowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku wybudowany został nowy obiekt, składający się z dwóch części: dwukondygnacyjnego segmentu A (parter i piętro) i kondygnacji przyziemia oraz parteru i piętra segmentu B. Na parterze i w przyziemiu nowego budynku umiejscowione zostały sale do rewalidacji osób niepełnosprawnych, w tym: do terapii pedagogicznej, logopedii,  psychologii, integracji sensorycznej, a także kriokomora, sala gimnastyki korekcyjnej i in. Na piętrze powstało 13 klasopracowni przeznaczonych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i kształcenia praktycznego w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz zbrojarz, posadzkarz, malarz. Pomieszczenia wyposażone zostały w odpowiednie pomieszczenia pomocnicze, takie jak: szatnie i węzły sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku odbywa się poprzez klatki schodowe, platformę dźwigową oraz ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a z częścią starą ośrodka poprzez łącznik zlokalizowany na I piętrze.


Otwarcie i poświęcenie pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku miało miejsce 1 września 2014 r. i połączone było z Wojewódzką Inauguracją Roku Szkolnego 2014/2015.

 

Koszt:

3 983 893,03 PLN, w tym:

2 668 738,11 PLN – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1 315 154,92 PLN – środki własne Powiatu

 

Projekt współfinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1 - Infrastruktura edukacyjna.

Rok ukończenia:

2014

Lokalizacja:

49.834509, 21.605095