Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza, a także podniesienie kwalifikacji personelu w celu zastosowania innowacyjnych metod pracy z mieszkańcami

Opis szczegółowy:

 

Projekt pozwolił na rozszerzenie i udoskonalenie usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne, w tym stworzenie 10 pokoi z łazienkami, a także sali komputerowej, pomieszczenia doradcy zawodowego i psychologa oraz powiększenie pomieszczenia terapii zajęciowej i wydzielenie miejsca na bibliotekę. Ponadto w ramach realizacji projektu został zakupiony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, a 30 pracowników bezpośrednio pracujących z  mieszkańcami wzięło udział w szkoleniu.

 

Koszt:

1 641 594,91 PLN, w tym:

1 369 173,74 PLN – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

   272 421,17 PLN – środki własne Powiatu

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Rok ukończenia:

2015

Lokalizacja:

49.826885, 21.609277