Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś w m. Pstrągowa i Nowa Wieś

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 R Bystrzyca - Nowa Wieś w miejscowościach Pstrągowa i Nowa Wieś

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1340 R prowadzone były w miejscowościach Pstrągowa i Nowa Wieś w km od 3+800 do 4+100, od 4+220 do 4+230, od 4+600 do 5+160, od 9+385 do 10+335 wraz z przebudową przepustów w km 4+380, 5+000, 5+100, 5+250, 5+300, 6+800, 6+900, 7+050, 7+250, 7+400, 9+433 i 9+598.

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę istniejących uszkodzonych przepustów pod koroną drogi fi 1000 mm, 800mm, 600mm i 400 mm wraz z zabezpieczeniem wlotów  i wylotów przy pomocy koszy siatkowo-kamiennych i kamienia łamanego zatapianego w betonie,

- zabezpieczenie oberwanej skarpy drogi przy pomocy koszy siatkowo-kamiennych,

- przebudowę drogi na długości 1820 mb polegającą na wykonaniu: podbudowy MC metodą recyklingu na zimno o głębokości 40 cm, górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, utwardzenia uszkodzonych poboczy kruszywem łamanym,

- odmulanie rowów.

 

Koszt:

1 489 906,97 PLN, w tym:

1 177 165,00 PLN – środki dotacji budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                           

  312 741,97 PLN – środki własne Powiatu

 

Rok ukończenia:

2018

Lokalizacja:

Odcinek I: początek  49.96955, 21.75033, koniec 49.96776, 21.75204

Odcinek II: początek  49.9642, 21.7564, koniec  49.9596, 21.7595

Odcinek III: początek  49.93309, 21.79608, koniec  49.93383, 21.80857