Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1409R Zwięczyca-Niechobrz-Czudec w miejscowościach Czudec i Przedmieście Czudeckie

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1409R Zwięczyca-Niechobrz-Czudec w miejscowościach Czudec i Przedmieście Czudeckie

Opis szczegółowy:

 

Inwestycja przewidywała wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej drogi w miejscowościach Czudec i Przedmieście Czudeckie na odcinku od km 12+824 do km 15+670. Długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła łącznie 2846 mb.

 

W ramach inwestycji wykonywano:

– roboty przygotowawcze i roboty pomiarowe,

– roboty ziemne i rozbiórkowe,

– przebudowę przepustów pod koroną drogi wraz z odwodnieniem,

– przebudowę nawierzchni drogi; warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości średniej po zagęszczeniu 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości średniej po zagęszczeniu 5 cm,

– chodnik w pasie drogowym z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,

– uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 grubości średniej po zagęszczeniu 10 cm,

– uporządkowanie terenu.

 

Koszt:

1 570 986,58 PLN, w tym:

  999 618,00 PLN – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

   571 368,58 PLN – środki własne Powiatu

 

Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rok ukończenia:

2016

Lokalizacja:

49.966116, 21.840402 – początek odcinka drogi

49.944925, 21.841042  – koniec odcinka drogi