Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie

Opis szczegółowy:

W wyniku realizacji projektu na przejętym od Skarbu Państwa w 2004 r. zdewastowanym terenie poprzemysłowym po upadłej w latach 80-tych XX w. cegielni w Dobrzechowie  wybudowano nowy budynek parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni całkowitej 2 191,37 m2, w tym powierzchni użytkowej 1 49,15 m2. W obiekcie powstało 7 nowoczesnych laboratoriów, w tym naprawy i diagnostyki samochodowej, silników spalinowych i konstrukcji pojazdów samochodowych, nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych, metrologii, konwencjonalnych obrabiarek skrawających, ręcznej obróbki metalu oraz prac i materiałów wykończeniowych w budownictwie, pracowania elektrotechniki i mechatroniki, 4 klasopracownie, tj.: obróbki skrawaniem, mechaniczna, pojazdów samochodowych i komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM, a także aula dysponująca miejscami dla ponad 100 osób, biblioteka oraz pomieszczenia administracyjne. Zakupiono także niezbędną aparaturę i wyposażenie m.in. obrabiarki sterowane numerycznie, umożliwiające prowadzenie praktycznej działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia zawodowego na potrzeby nowoczesnych technologii wytwarzania dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także osób dorosłych w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez operatora  zewnętrznego wybranego w drodze przetargu.

Na terenie przyległym do budynku wykonano utwardzenie terenu działki poprzez nawierzchnię z kostki brukowej, place, chodniki, parking (41 miejsc parkingowych i jeden dla autobusów), plac manewrowy do nauki jady i drogę dojazdową.

Otwarcie RCEZiNT w Dobrzechowie połączone było z trwającym dwa dni  Podkarpackim Festiwalem Nauki i Techniki, organizowanym we współpracy z Centrum „Kopernik” w Warszawie, który odbył się w obiektach Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w ramach Tygodnia Otwartych Drzwi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie w dniach 12 - 18 maja 2014 r. W tym wydarzeniu udział wzięło ok. 1,2 tys. młodzieży i ok. 500 osób dorosłych z powiatu strzyżowskiego i powiatów ościennych, a także goście zagraniczni. Otwarcie Centrum połączone było z międzynarodową konferencją nt. różnych modeli kształcenia zawodowego w kontekście rozwoju innowacyjnego przemysłu w województwie podkarpackim.

W budynku ma swoją siedzibę Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

Koszt:

14 225 098,69 PLN, w tym:

10 607 753,86 PLN – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

  3 617 344,83 PLN – środki własne Powiatu

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Rok ukończenia:

2016

Lokalizacja:

49.871889, 21.755056