Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zagospodarowanie zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne

Opis szczegółowy:

 

Zakres inwestycji obejmował:

1. Adaptację jednego nieużytkowanego obiektu stajni i części obory zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego z przeznaczeniem na 14 pokoi noclegowych z łazienkami, salę konferencyjną i recepcję. Budynek został wyposażony m.in. w instalację teleinformatyczną i telewizji dozorowej przemysłowej, system kontroli dostępu, sygnalizację pożarową, system antywłamaniowy i nagłośnieniowy, a pomieszczenia w podstawowy sprzęt multimedialny. W ramach zagospodarowania terenu wokół obiektu wykonano miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

2. Odrestaurowanie parku krajobrazowego o powierzchni 7,05 ha poprzez: ścinkę drzew, usuwanie zagajników, zakrzewieni i samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, położenie nawierzchni parkowych, prace konserwatorskie i zabezpieczające istniejących elementów bramy wjazdowej, kamiennych murów nagrobkowych znajdujących się na terenie parku, montaż placu zabaw, montaż architektury parkowej (ławki, kosze), wykonanie i montaż altany parkowej, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, montaż i instalację oświetlenia alejek.

 

Uroczyste otwarcie zaadaptowanych na pokoje i salę konferencyjną pomieszczeń w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej miało miejsce 30 czerwca 2014 r. Obecnie obiekt służy dla różnego rodzaju spotkań na szczeblu samorządowym oraz dla celów kulturowych. Jest też siedzibą Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

 

Koszt:

4 583 880,12 PLN, w tym:

3 877 628,65 PLN – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

   706 251,47 PLN – środki własne Powiatu

 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Rok ukończenia:

2014

Lokalizacja:

49.867000, 21.645898