Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Anna Oliwińska-Wacko zwyciężczynią konkursu „Na stulecie odzyskania niepodległości – modlitwa za Ojczyznę”

wydrukuj
Anna Oliwińska-Wacko zwyciężczynią konkursu „Na stulecie odzyskania niepodległości – modlitwa za Ojczyznę”

Anna Oliwińska-Wacko, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu zajęła I miejsce w konkursie „Na stulecie odzyskania niepodległości - modlitwa za Ojczyznę" zorganizowanym przez Tygodnik Katolicki „Niedziela" pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Jury, spośród 317 prac zgłoszonych w kategorii „dorośli", za najlepszy wiersz uznało „Psalm polski" naszej poetki. Konkursowy, zwycięski tekst Anna Oliwińska-Wacko zaprezentowała podczas spotkania z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser Dudą w Pałacu Prezydenckim 13 czerwca 2018 r.

2 czerwca 2018 r. w siedzibie Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela" w Częstochowie podczas uroczystej gali miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „Na stulecie odzyskania niepodległości - modlitwa za Ojczyznę", w którym na zaproszenie Tygodnika Katolickiego „Niedziela" udział wzięło 879 osób, w tym 332 dzieci (do lat 12), 230 uczniów w wieku od 12 do 18 lat oraz 317 osób dorosłych. Wśród uczestników znaleźli się autorzy z całej Polski, a także poeci z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Ukrainy, Białorusi, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Jedną z uczestniczek konkursu była Anna Oliwińska-Wacko, nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu, która na konkurs wysłała trzy teksty, w tym niezwykłą w swej wymowie poetycką modlitwę, która zyskała uznanie Komisji Konkursowej pod przewodnictwem ks. prał. Zbigniewa Krasa, kapelana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Psalm polski" czudeckiej poetki, wybrany spośród blisko 2 tysięcy nadesłanych na konkurs utworów, został uznany za najlepszy wiersz z 317 prac zgłoszonych w kategorii „dorośli".

O konkursie dowiedziałam się od nauczycielki religii p. Haliny Potockiej-Fornal, która zachęciła mnie do udziału. Pomyślałam wtedy, że modlitwa za Ojczyznę to wielka sprawa i postanowiłam włączyć się w ten wielki strumień modlitw, który przecież płynie z polskiej ziemi od lat. Okazało się, że mój tekst „Psalm polski" został zauważony wśród innych pięknych utworów. Cieszę się, że mogłam odczytać wiersz w obecności Pierwszej Damy w Pałacu Prezydenckim, to były wyjątkowe emocje. Dodam jeszcze, że wyróżnienie w tym konkursie zdobył pan Andrzej Gugała z Tułkowic - mówi Anna Oliwińska-Wacko.

Zwycięzcy konkursu otrzymali cenne nagrody, w tym wyjazd na pielgrzymkę do Rzymu (za I miejsce) oraz dwa pobyty weekendowe w Kłodzku, ufundowane przez biuro Trade&Travel Company, a także tablety i smartfony oraz cenne wydawnictwa książkowe. Jedną z nagród w konkursie było też spotkanie z Agatą Kornhauser Dudą w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, podczas którego autorzy nagrodzonych tekstów zaprezentowali swoje konkursowe utwory oraz opowiedzieli o indywidualnym pojmowaniu patriotyzmu. W programie wizyty znalazły się także: Msza św. sprawowana w Kaplicy Prezydenckiej pod przewodnictwem ks. prof. Krzysztofa Pawliny w asyście ks. prał. Zbigniewa Krasa i ks. Mariusza Frukacza, a także zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego z kapelanem Prezydenta RP.

Zwyciężczyni konkursu „Na stulecie odzyskania niepodległości - modlitwa za Ojczyznę", Annie Oliwińskiej-Wacko serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Anna Oliwińska-Wacko „Psalm polski"

Wysławiam Cię, Boże, za Twe Miłosierdzie
I dzięki składam Twej dobroci świętej
Za Polskę wolną i za Polskę dzielną,
Za cud nadziei, wiary niepojętej.
 

Dzięki Ci składam za ciszę o świcie,
Za siłę armat szopenowskich nut,
Za świętych ludzi, którzy nas prowadzą
Do Twoich jasnych kryształowych wrót.
 

Za Jana Pawła drogę ku Twej chwale,
Za proste słowa siostry Faustyny,
Za Miłosierdzie płynące z ran Twoich,
Obmywające narodowe winy.
 

Niech wszechmoc Twoja ocali nas, Boże,
Niech dłoń Twa zamknie skargi i rozpacze,
Niech żyje Polska! A Ty nam błogosław!
Nie dopuść, Jezu, by było inaczej.
 

Klęcząc pod krzyżem, Chryste Zbawicielu,
Oddaję Tobie mój kraj umęczony,
Jutrznie, nieszpory i krzyżowe drogi,
I męczenników cierniowe korony.
 

Proszę Cię, Boże, o ludzi odważnych,
Silnych Twą łaską i dobrem wytrwałych,
Jeśli Ty z nami - któż przeciwko nam?
Jeśli Ty z nami - świat zmienimy cały.
 

Niechaj Ojczyzna miłością bogata
Schronienie daje tym, którzy bezdomni,
Niech Polska będzie krajem ludzi wolnych
I niech o Tobie, Boże, nie zapomni!
 

[Inf. i zdjęcie - www.prezydent.pl, www.niedziela.pl, p. Anna Oliwińska-Wacko - oprac. A. Zielińska]
 

Anna Oliwińska-Wacko, absolwentka filologii polskiej WSP w Rzeszowie, poetka, regionalistka i animatorka kultury. Mieszka i pracuje jako nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstwowej w Czudcu. Jest autorką tomików wierszy: „Codzienność" (1999), „Taki los" (2000), „Słowa dla Matki" (2007), „Zamyślenia" (2017) oraz współautorką książek „Czudec - dziedzictwo wiary" (2002), „Matka Boża Łaskawa Pani Czudeckiej Ziemi" (2005), a także monografii „Dzieje Czudca" t.1. (2010) oraz albumu „Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Królowej Różańca Świętego w Czudcu".

Od 2002 r. jest redaktorem naczelnym „Kwartalnika Czudeckiego", pisma społeczno-kulturalnego poświęconego zagadnieniom Małych Ojczyzn. Artykuły publikowała ponadto w „Niedzieli rzeszowskiej", „Frazie", „Źródle", „Nad Wisłokiem", „Kurierze Galicyjskim" i „Kwartalniku Edukacyjnym". Należy do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej.

W 2006 r. otrzymała Nagrodę Zarządu Powiatu w Strzyżowie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Autorka jest laureatką XLIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej - Zakopane 2015 oraz Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jego Myśli Nasze Słowa" - Rzeszów 2016, otrzymała też wyróżnienie w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Sarbiewskiego" - Płońsk 2017. Ponadto zdobywała wyróżnienia w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach poezji.