Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dotacje na prace konserwatorskie do obiektów zabytkowych w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Dotacje na prace konserwatorskie do obiektów zabytkowych w powiecie strzyżowskim

17 maja 2023 r. podpisano umowy o dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu powiatu strzyżowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymało 10 wnioskodawców.

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego na posiedzeniach 29 marca i 19 kwietnia br. rozpatrzył spełniające wymagania regulaminowe wnioski oraz wystąpił do Rady Powiatu Strzyżowskiego o udzielenie dotacji i zwiększenie środków zaplanowanych na ten cel w budżecie z 80.000 zł do 122.800 zł tj. o 42.800 zł.

Uchwałą Nr LII/366/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok Rada Powiatu Strzyżowskiego przyznała dotacje Gminie Frysztak, Danucie i Markowi Bieszczadom z Pstrągowej oraz następującym parafiom rzymsko-katolickim w: Blizaniance, Niebylcu, Wysokiej Strzyżowskiej, Gwoźnicy Górnej (2 wnioski), Gogołowie, Dobrzechowie i Niewodnej.

Należy nadmienić, że wpłynęło 11 wniosków, przy czym 1 wniosek nie został uzupełniony w terminie o wymagane dokumenty.

[inf. Wydział ES SP w Strzyżowie, opr. W. Plezia]