Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nagrody Zarządu Powiatu w dziedzinie kultury 2020

wydrukuj
Nagrody Zarządu Powiatu w dziedzinie kultury 2020

W 2020 r. Zarządu Powiatu Strzyżowskiego przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymały je osoby, które w każdej z 5 gmin powiatu działają i tworzą przyczyniając się do kulturalnego rozwoju powiatu strzyżowskiego. Nagrody otrzymali z gminy Czudec: Janusz Jacek, Leszek Drzał, Frysztak: Marek Hadro, Edward Gurgacz, Niebylec: Kapela „Cajmery”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Strzyżów: Stanisław Śliwa, Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie”, Wiśniowa: Dorota Magryś, Kazimierz Długosz.

Janusz Jacek od najmłodszych lat interesuje się fotografią, z czasem to zainteresowanie przerodziło się w pasję. Obecnie każdą wolną chwilę poświęca na fotografowanie przyrody, fascynuje go piękno okolicznych krajobrazów. Fotografia stała się dla niego częścią życia, daje radość jemu i wszystkim, którzy oglądają jego fotografie. Jego zdjęcia przyrodniczo- krajobrazowe to obraz świata i chwil, których nie dostrzegamy na co dzień. Jego zdaniem fotografia uczy patrzeć na świat w odmienny sposób. Jego zdjęcia są zamieszczane m.in. na stronach internetowych instytucji kulturalnych, regularnie w czasopismach, a także nagradzane na konkursach fotograficznych np. Fotoklimaty.

Leszek Drzał od 30 lat fascynuje się fotografią. Najważniejszym tematem w fotografii jest- człowiek i jego emocje- w ujęciu reporterskim i dokumentalnym. Jest on pasjonatem i promotorem fotografii. Współpracuje z Ośrodkiem Kultury w Czudcu, Zespołem Pieśni i Tańca Zaborowiacy, Kapelą Ludową w Czudcu, Towarzystwem Ziemi Czudeckiej, Parafii Czudec jako współorganizator imprez i fotoreporter. Zdobywał nagrody i wyróżnienia, otrzymał również wiele podziękowań od wielu instytucji w tym również organu prowadzącego i dyrektorów placówek oświatowych w gminie Czudec za współpracę i profesjonalizm. Wiele jego zdjęć jest umieszczanych w ,,Kwartalniku Czudeckim’’ oraz na stronach internetowych.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zostało założone w 2011 roku i jego głównym celem działalności jest integracja mieszkańców gminy Niebylec, kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych oraz inspirowanie badań i utrwalanie historii regionu, poprzez prowadzenie różnych projektów badawczych. Jednym z nich jest wydawnictwo „Rocznik Niebylecki”, w którym publikowane są materiały o regionie niebyleckim. Wydawnictwo składa się z trzech części. Pierwsza traktuje o historii, filologii, etnografii i socjologii tego terenu. Druga to opisy ważnych wydarzeń np. religijne, z życia wsi, organizacji społecznych jak również wydarzenia ponadlokalne, ale związane z regionem niebyleckim. Część trzecia to biogramy osób związanych z regionem i osób ważnych dla Ziemi Niebyleckiej.  Wyniki prac badawczych Towarzystwa oprócz „Rocznika Niebyleckiego” publikowane są w innych wydawnictwach: „Niebylec w starej fotografii”, „Pamiętnik Andrzeja Urbana”, „Parafia Gwoźnica Górna. Tradycja pierwszej pielgrzymki na Kalwarie Pacławską”. Towarzystwo jest także organizatorem i współorganizatorem konkursów literackich, wystaw i konferencji naukowych. Podjęło też inicjatywę odnawiania zapomnianych pomników i nagrobków świadczących o kulturze i przeszłości regionu. Organizuje wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do teatru, filharmonii, spotkania integracyjne. Towarzystwo mimo krótkiego czasu działalności zostało nagrodzone Nagrodą Honorową Wójta Gminy Niebylec, a w 2017 r. zostało uznane za najlepiej działającą organizację pozarządową na Podkarpaciu w dziedzinie kultury.

Kapela „Cajmery” została założona w 2000 roku przez Janusza Raka i działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Na repertuar kapeli składają się melodie związane z folklorem rzeszowskim, przyśpiewki i własne kompozycje. „Cajmery” bawią publiczność podczas wszelkiego rodzaju imprez: uroczystości, biesiad, pikników, spotkań integracyjnych, jasełkowych i opłatkowych. Współpracują i przedstawiają wspólne programy z dziećmi i młodzieżą. Ze swoim programem występują nie tylko w gminie Niebylec, ale także na imprezach powiatowych i w województwie. Kapela reprezentowała gminę Niebylec podczas VIII Festiwalu Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach na Litwie. Nagrała też dwie płyty CD w 2010 i 2015 r. Z okazji 15 lat działalności w 2015 roku otrzymała Nagrodę Honorową Wójta Gminy Niebylec w dziedzinie upowszechniania kultury.

Edward Gurgacz społecznik z umiłowaniem tradycji i historii swojej miejscowości i gminy. Przez 32 lat był kronikarzem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniku Dolnym. Za tę prace otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Frysztaku. Jego szersza działalność społeczna rozpoczęła się w latach 2001-2002 gdy po raz pierwszy w ramach dożynek parafialnych zaprezentował się z woźnicami, zaprzęgami konnymi i muzyką, które były atrakcją dla dzieci i dorosłych. W 2008 r wraz ze zorganizowanymi zaprzęgami i kapelą brał udział w realizacji projektu w ramach Poakcesyjnego Wspierania Obszarów Wiejskich – „Hipika, muzyka, zabawa”. W tym samym roku organizował wycieczki zaprzęgami konnymi dla dzieci z Gogołowa. W latach 2008-2010 z przygotowanych przejażdżek korzystali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym oraz wychowankowie Domu Dziecka w Strzyżowie. Od 2010 r. zorganizował i prowadzi galerię sprzętów dawnych – obecnie ekspozycję można podziwiać w budynku starej szkoły w Gogołowie.

Marek Hadro jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Po ukończeniu liceum życie zawodowe związał ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku. W 1993 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Był inicjatorem i realizował wiele projektów związanych z aktywizacją artystyczną środowiska nauczycieli oraz dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością. Poprzez założoną w roku 1989 grupę plastyczną „Na Luzie” łączącą nauczycieli z gminy Frysztak poprzez (od 1998) „Terapię przez sztukę” w dużym stopniu doprowadził do rozwoju życia plastycznego w gminie Frysztak, o czym świadczą także dokonania na płaszczyźnie opracowania graficznego jego autorstwa wielu materiałów promocyjnych gminy Frysztak. Jest tez autorem wielu obrazów: w 1997 r. namalował dwie kopie Cudownego Obrazu NMP z Leżajska (jedna z nich została poświęcona w Dukli przez Papieża Jana Pawła II), w latach 1997-99 malował elementy wystroju kościoła oo. Saletynów w Dębowcu.

Stanisław Śliwa jest z zawodu ślusarzem-mechanikiem, ale zainteresowania artystyczne realizuje od 1971 roku. Rozpoczął je od malarstwa, tworzy wycinaki i rzeźbi w drewnie. W malarstwie dominuje pejzaż wiejski, dawna architektura sakralna i wiejska. Także rzeźba jest głęboko zakorzeniona w tradycji ludowej i dotyczy tematów sakralnych. Brał udział w około 30 zbiorowych wystawach i miał ok. 20 wystaw indywidualnych. Zdobył kilka znaczących nagród i wyróżnień. W 1977 ro wyróżnienie w konkursie „Motyw pracy w twórczości ludowej (Rzeszów), w 1979 nagrodę specjalną w konkursie Malowany Dzban (Warszawa), w 1995 r. wyróżnienie w II Wojewódzkiej Wystawie Malarstwa Amatorskiego pn. „Ziemia Rzeszowska” (Rzeszów), w 1997 wyróżnienie w III Wojewódzkiej Wystawie Malarstwa Amatorskiego (Rzeszów), w 202-02 wyróżnienie VI Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy. Od 2012 r. ma tytuł „Zasłużony dla Gminy i Miasta Strzyżów”.

Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie” działa od 2006 roku przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie. Tworzą go miłośnicy folkloru i byli tancerze zespołu działającego w latach 70. ub. wieku zespołu prowadzonego przez ludowego muzyka, regionalisty i choreografa Stefana Kłosowicza. Repertuar zespołu stanowią głównie pieśni i tańce z okolic Rzeszowa, Krosna i Strzyżowa. Obecnie liczy ponad 40 osób i odnosi wiele sukcesów zdobywając nagrody, wyróżnienia, dyplomy w krajowych i zagranicznych konkursach i festiwalach. Fenomenem działalności zespołu jest współdziałanie dwóch pokoleń tancerzy, muzyków, pasjonatów folkloru, które owocuje wieloma programami (jasełka, dożynki, wesela) prezentowanymi na scenach w Strzyżowie i regionie. „Kłosowianie” wielokrotnie reprezentowali Strzyżów i region za granicą na Liwie, Łotwie, Węgrzech, Słowacji i Bułgarii.

Dorota Magryś jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. W 2001 r. ukończyła studia magisterskie w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni prof. Stanisława Białogłowicza. Uprawia malarstwo sztalugowe. Od 2008 r. mocno związana z Międzynarodowym Plenerem Malarskim w Wiśniowej pełniąc m.in. rolę zastępcy kuratora i opiekuna dziecięcej grupy plastycznej oraz opiekę nad kolekcją poplenerowych obrazów. Od wielu lat jest pedagogiem i angażuje się w liczne projekty i przedsięwzięcia. Ze swoimi uczniami zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach i przeglądach pracy artystycznej uczniów i młodzieży. W 2017 r. miała miejsce wystawa jej obrazów i twórczości uczniów pt. „Nauczyciel i Uczniowie – 10 lat Plenerów Wiśniowa Pachnąca Malarstwem” a w 2008 pracowała przy projekcie z grantu unijnego z Centrum Kulturalnego w Przemyślu pt. „Mam duszę artysty, którego finałem była wystawa prac młodych artystów z gminy Wiśniowa.

Kazimierz Długosz to emeryt-pasjonat, uśmiechnięty optymista w kapeluszu, niezłomny „zbieracz” rzeczy dawnych. W Wiśniowej, gdzie mieszka założył liczącą ponad 500 sztuk kolekcję eksponatów - niekiedy unikatowych - sprzętów, narzędzi domowego użytku, urządzeń rolniczych i rzemieślniczych wykonanych przed i po II wojnie światowej. Swoje zbiory chętnie udostępnia i z pasją o ich powstaniu i zastosowaniu opowiada licznie odwiedzającym jego „muzeum” dzieciom i młodzieży a także prezentuje je na festynach i imprezach środowiskowych. Program o jego zbiorach i pasji można obejrzeć w TVP3 Rzeszów i iVPoludnie.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność artystyczną i upowszechnianie kultury powiatu strzyzowskiego.

[opr. i fot. Wiesław Plezia]

Na zdjęciu: Nagrodę Zarządu w dziedzinie kultury 2020 r. z rąk starosty Bogdana Żybury w czasie Gminnych Dożynek w Niebylcu 16.08.2020 r. odbiera prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej Antoni Chuchla. Na scenie także członkowie kapeli „Cajmery”.