Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nagrody Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

wydrukuj
Nagrody Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

W dniu 29 kwietnia 2022 r. podczas XIV Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie starosta strzyżowski Bogdan Żybura wręczył Nagrodę Zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2022 r. Strzyżowskiemu Chórowi Kameralnemu. 23 stycznia br. podczas XX Miechowskiego Przeglądu Chóralnego Kolęd i Pastorałek w kategorii chórów a’cappella Strzyżowski Chór Kameralny zdobył I miejsce, a także zdaniem jury, był najlepszym zespołem konkursu, co zaowocowało przyznaniem chórowi Grand Prix. Nagrodę Zarządu odebrał dyrygent chóru prof. Grzegorz Oliwa (na zdjęciu z prawej).

14 maja br. podczas otwarcia Izby Regionalnej „Gniazdo Staroci” w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej wręczono Nagrody Zarządu Powiatu za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Fundacji Cherry Home w Wiśniowej oraz Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Wiśniowa.

 

Fundacja Cherry Home powstała w 2013 roku i wciąż angażuje się i realizuje wielorakie projekty w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, ekologii i turystyki w gminie Wiśniowa i powiecie strzyżowskim. Od czasu powstania ściśle współpracuje z Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej i Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. W 2013 r. zorganizowano spotkanie pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli lokalnie nakręceni”. W latach następnych Fundacja zaangażowana była m.in. w organizację obchodów 650-lecia Wiśniowej czy promocję dębu „Józef” w plebiscycie Europejskie Drzewo Roku. Jej udziałem są też m.in. projekty pn. „Cherry Home – Moje miejsce na Ziemi” czy „Forum Turystyczne” oraz liczne akcje charytatywne i promocyjne w zakresie oświaty, turystyki, rekreacji. Na zdjęciu Nagrodę Zarządu z rąk starosty Bogdana Żybury i wicestarosty Tomasza Garncarskiego odbiera prezes Fundacji Anna Szymańska-Czaja.

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa powstało w 2009 r. i w jego skład wchodzą członkinie 13 Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Wiśniowa. Stowarzyszenie zrealizowało kilka programów finansowanych ze środków własnych oraz m.in. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Członkinie Stowarzyszenia biorą aktywny udział w organizacji licznych spotkań, imprez o charakterze ludowym (dożynki, pikniki rodzinne i kulinarne), warsztatów, wycieczek. Dzięki stowarzyszeniu udało się pozyskać środki finansowe na wydanie książki pt. „Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Wiśniowa” oraz monografii pt. „650 lat wsi i parafii Niewodna”. Od kilku lat realizowany jest też projekt pn. Moja wioska, moje wspomnienia, mój dom rodzinny”. Na zdjęciu prezes Stowarzyszenia Renata Rymarska-Wójtowicz (z prawej).

[opr. W. Plezia, fot. PCKiT Wiśniowa, OK Wiśniowa]