Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

„Równanie serca – Julian Przyboś dziś”

wydrukuj
„Równanie serca – Julian Przyboś dziś”

„Równanie serca – Julian Przyboś dziś”

W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego, w dniu 4 października 2021 r. odbyła się premiera Kantaty „Równanie serca – Julian Przyboś dziś” czyli „Opowieść muzyczna o Julianie Przybosiu”. Twórcami kantaty są Monika Partyk i Włodzimierz Korcz a wykonali ją Włodzimierz Korcz (fortepian), Warsaw String Quartet (kwartet smyczkowy) oraz Strzyżowski Chór Kameralny. W wokalnych partiach solowych wystąpili: Alicja Majewska, Olga Bończyk, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Wilk a narracje czytał Andrzej Ferenc.

Przyczynkiem do powstania tego dzieła, dofinansowanego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie 2021” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, była przypadająca w tym roku 120-rocznica urodzin Juliana Przybosia, wybitnego poety tzw. Awangardy Krakowskiej, jednocześnie syna ziemi strzyżowskiej.

Twórcami kantaty zgodzili się zostać Monika Partyk i Włodzimierz Korcz, para artystów, współpracujących ze sobą od kilku lat i mających za sobą takie wspólne dzieła jak oratoria „Święty” czy „Kazimierz Pułaski”. Ich pragnieniem było – poprzez słowo i muzykę, zadanie pytania, jak ta poezja „brzmi” dziś, jak rezonuje z dzisiejszym odbiorcą. Uczynili to poprzez twórcze nawiązanie do myśli zawartych w poezji i prozie Przybosia, próbę współczesnego z nią dialogu: każdy numer kantaty był jakby „dalszym ciągiem” wybranych fragmentów poezji Przybosia lub inspirowany wydarzeniami z jego życia. Jak mówiła Autorka tekstów: Te elementy to m.in.: podstawowe idee Awangardy Krakowskiej i poetyki Przybosia, wybrane wiersze: bądź uznane powszechnie za najlepsze czy reprezentatywne w jego dorobku, bądź te, które najmocniej we mnie zarezonowały, wybrane frazy wierszy lub poetyckich manifestów, które posłużyły do twórczej kontynuacji lub kontry, wreszcie wybrane fakty biograficzne (w tym związki z rodzinną ziemią). Przy tym wszystkim starałam się jednak przede wszystkim stworzyć rzecz broniącą się jako samodzielny twór literacki, mającą walor edukacyjny (przybliżenie osoby i twórczości bohatera), będącą atrakcyjnym materiałem dla konkretnego kompozytora oraz konkretnych solistów i narratora.

Kompozytor przeznaczył kantatę na kameralny zespół wokalno-instrumentalny: fortepian (Włodzimierz Korcz), kwartet smyczkowy (Warsaw String Quartet) oraz chór mieszany (Strzyżowski Chór Kameralny). W wokalnych partiach solowych wystąpili: Alicja Majewska, Olga Bończyk, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Wilk a narracje przed każdą częścią kantaty czytał Andrzej Ferenc.

Koncert wiązał ze sobą także dwie inne, lokalne wydarzenia: Dni Świętego Michała, patrona Strzyżowa oraz XIII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego, w ramach którego odbyła się także sesja naukowa poświęcona Autorowi „Równania serca”.

Organizatorem wydarzenia była Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie a współorganizatorami zostali: Starosta Strzyżowski, Burmistrz Strzyżowa, Wójt Gminy Niebylec, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

[inf. G. Oliwa, fot. Michał Pietrzyk, opr. W. Plezia]