Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

XIII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj
XIII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego

W Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie w dniu 5 października 2021 r. miał miejsce XIII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego z tematem wiodącym „Julian Przyboś – najwybitniejszy poeta Strzyżowszczyzny”. Na sejmiku zostało wygłoszonych 6 tematycznych referatów. Gościem honorowym była córka Juliana Przybosia poetka i malarka Uta Przyboś.

Gości i prelegentów przywitał starosta strzyżowski Bogdan Żybura. W krótkim wystąpieniu nawiązał do historii, celu i adresatów organizowanych od 2006 roku Sejmików. Następnie gospodarz obiektu dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie prof. Grzegorz Oliwa witając gości wspomniał o wydarzeniu muzycznym, jakim było dzień wcześniej premierowe wykonanie Kantaty „Równanie serca – Julian Przyboś dziś” do tekstów Moniki Partyk i muzyki Włodzimierza Korcza w wykonaniu Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk, Łukasza Zagrobelnego, Grzegorza Wilka, Andrzeja Ferenca, Warsaw String Quartet i Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod dyr. Grzegorza Oliwy.

W części merytorycznej sesji popularno-naukowej , której moderatorem był dr Mirosław Czarnik swoje referaty wygłosili: „Wiersze dla Uty” – prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, „Wokół wiersza «Październik 1956»” – dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR, „Śladami Juliana Przybosia w Szwajcarii” – dr hab. Jan Wolski, „«Ja – świat». Idee Juliana Przybosia” – dr Stanisław Dłuski, „Jaka pamięć o Przybosiu? Strzyżowskie reminiscencje” – dr Mirosław Czarnik, „Julian Przyboś dla mnie, czyli twórczy rezonans” – Monika Partyk.

Na zakończenie sesji wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie oraz otwarto wystawę fotografii Roberta Rajnera pt. „Liryka obrazu”. Ważnym akcentem Sejmiku było złożenie kwiatów przez delegacje organizatorów na grobie Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.

Należy odnotować, że XIII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego wspólnie z Powiatem Strzyżowskim przygotowali: Gmina Niebylec, Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie, Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, którym to wicestarosta strzyżowski Tomasz Garncarski złożył serdeczne podziękowania. Nade wszystko wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Strzyżowskiego Małgorzatą Skalską-Nieroda oraz zastępcą wójta Niebylca Krzysztofem Kozą dziękował wykładowcom, wyrażając nadzieję na spotkanie na kolejnym Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego.

[opr. i fot. Wiesław Plezia]