Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

XV Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego i wręczenie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej

wydrukuj
XV Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego i wręczenie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej

20 grudnia 2023 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Sportu w Wiśniowej miał miejsce XV Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego z tematem wiodącym „Przekrój społeczeństwa i form działalności kulturalnej powiatu strzyżowskiego na przestrzeni lat”. Referaty wygłosili dr Sławomir Wnęk i dr Antoni Chuchla. Podczas Sejmiku wręczono tegoroczne nagrody finansowe Zarządu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W panelu naukowym Sejmiku zostały przedstawione dwa referaty: „Ziemia strzyżowska do połowy XVI wieku”, który wygłosił dr Sławomir Wnęk oraz „Działalność kulturalna na terenie powiatu strzyżowskiego”, który przedstawił dr Antoni Chuchla.

W następnej części Sejmiku zostały wręczone nagrody finansowe Zarządu Powiatu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2023 r. Prowadzący uroczystość dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki Kamil Mendocha przypomniał, że wcześniej zostały wręczone osobom i zespołom za wybitne osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, a byli to:

Andrzej Szypuła - zasłużony dla regionu strzyżowskiego i Podkarpacia dyrygent, pedagog, kompozytor, publicysta, poeta; założyciel, dyrygent i kierownik artysty styczny wielu chórów; redaktor naczelny „Kamertonu” i „Barbizonu Wiśniowskiego”.

Józef Cynarski - wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły, inicjował i realizował wiele projektów związanych z zachowaniem tradycji, kultury i historii regionu, autor kilku książek, społecznik.

Zespół Taneczno-Marszowy Mażoretki z Niebylca – w tym roku obchodzi 15-lecie powstania. Jest jedynym tego typu zespołem artystycznym w powiecie strzyżowskim. W repertuarze zespołu znajduje się wiele układów taneczno-marszowych do orkiestrowych utworów muzycznych a także nowoczesnej muzyki.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborowie – w tym roku obchodziło 65-lecie powstania. Członkinie Koła kontynuują i kultywują tradycje regionalne przyczyniły się m.in. do powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Zaborowiacy”.

A w tym dniu nagrody Zarządu odebrali:

Agnieszka Cynar - od przeszło 15 lat jest inicjatorką i opiekunką zespołów tanecznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Jej podopieczni odnoszą sukcesy na zawodach krajowych oraz w rywalizacji międzynarodowej m.in. w 2023 roku Zespół Taneczno – Marszowy „Mażoretki” prowadzony przez nią zespół zdobył tytuł wicemistrza świata mażoretek. Jest to niewątpliwie efekt ogromnego zaangażowania, pasji oraz ciężkiej pracy w kształceniu umiejętności artystycznych. Dzięki temu dzieci i młodzież z terenu gminy Niebylec mogą rozwijać swoje talenty oraz promować gminę i powiat na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Grzegorz Szczygieł - akompaniator Zespołu Pieśni i Tańca „Zaborowiacy”, a także członek Kapeli Ludowej z Czudca. Od 2013 roku realizuje swoja pasję muzyczną. Bierze czynny udział w każdej próbie i koncercie. Dzięki swoim staraniom podnosi poziom artystyczny kapeli i zespołu oraz ma swój udział w tworzeniu repertuaru. Opracowuje muzyczne suity tańców wykonywanych przez „Zaborowiaków” ponadto akompaniuje tancerzom podczas licznych prób, a wraz z pozostałymi muzykami kapeli przygrywa podczas ważnych konkursów, koncertów czy też innych wydarzeń kulturalnych.

Marzena Łącka - przez wiele lat była oddanym nauczycielem i wychowawcą, który z wielką pasją uczył dzieci i młodzież lokalnego patriotyzmu, historii, tradycji. W 1996 r. założyła i prowadzi po dzień dzisiejszy Młodzieżowe Koło Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. Pani Marzena działa również z wielkim powodzeniem w strukturach Stowarzyszenia Strzeleckiego 2020 im. Kpt. Zygmunta PS. Słowik w Strzyżowie, a także jest redaktorem miesięcznika „Waga i Miecz”.

Zbigniew Mikuszewski -  nauczyciel i pedagog z wieloletnim doświadczeniem, który poprzez swoje działania odnosi świetne rezultaty na płaszczyźnie naukowej. Jego podopieczni z klasy saksofonu osiągają sukcesy zarówno na konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich jak i międzynarodowych w tym miejscu wystarczy wspomnieć chociażby o 3 czołowych miejscach i dwóch wyróżnieniach na XIV Międzynarodowym Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku czy dwa czołowe miejsca i 3 wyróżnienia a także pierwsze miejsce Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie na XX Ogólnopolskim Konkursie Młodych Solistów w Jaworznie. Z. Mikuszewski to także organizator i współorganizator wielu koncertów organizowanych na terenie powiatu strzyżowskiego.

Agata Skiba - wieloletnia instruktorka, pedagożka, choreografka i tancerka. Niemalże od początku pracy zawodowej związana z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Frysztaku. Z powodzeniem prowadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, prowadzi również zajęcia z dziećmi oraz z dorosłymi. Aktywnie spełnia się w tańcu towarzyskim, posiada klasę taneczną „B” w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, jest członkinią oraz sędziną Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Od 7 lat instruktorka i choreografka ZPiT „Małe Pogórze” działającego przy DK Sokół w Strzyżowie i ZPiT „Mały Frysztak” przy GOK Frysztak. Wraz z zespołami realizuje autorski program ożywienia dziecięcego folkloru na terenie powiatu strzyżowskiego. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu inicjatyw kulturalnych m.in. Frysztackiej Konferencji Kultury Ludowej czy Festiwalu Kultury Ludowej im. Stefana Kłosowicza.

Zespół Pieśni i Tańca „Wisznia” w Wiśniowej  - powstał 1 kwietnia 1986 r. Założycielką i długoletnim choreografem zespołu była p. Danuta Szaro-Żarek. Obecnie zespół prowadzony jest przez Pana Grzegorza Tomaszewskiego . Obecnie w repertuarze zespołu znajdują się: tańce z okolic Rzeszowa, tańce krośnieńskie, lubelskie, polonez, krakowiak i tańce strzyżowskie. Grupa ma również opracowane widowiska obrzędowe. Za kultywowanie tradycji ludowych „Wisznia" została uhonorowana m.in.: Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkowie zespołu poprzez śpiew i taniec ludowy kultywują tradycję i obrzędowość polskiej wsi, dają pozytywne wzorce młodzieży poświęcając swój wolny czas na pożyteczną pracę w grupie i odpowiedzialność zespołową. Zespół otrzymuje Nagrodę Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za Nagrodzeni z poz. 6 otrzymali nagrodę za zajecie III miejsca w 39. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie.

Zespół Pieśni i Tańca Kłosowianie - powstał przy Domu Kultury Sokół w Strzyżowie w listopadzie 2006 r. Misją zespołu jest prezentowanie kultury ludowej z zachowaniem prawdy historycznej. Kluczową rolę odgrywa tutaj prezentacja tańców, gwary, obrzędowości i strojów w formule jak najbardziej zbliżonej do pierwowzoru. Ich występy nierzadko przybierają formułę swoistej inscenizacji, która skupia się na pokazaniu szerszego kontekstu przedstawianych tańców oraz przyśpiewek. Zespół Kłosowianie występuje na różnych przeglądach, festynach i piknikach uświetniając święta i uroczystości na terenie powiatu i województwa. Zwieńczeniem pracy choreografa zespołu, tancerzy i muzyków są nagrody jakie Kłosowianie licznie zdobywają na przeglądach regionalnych i ogólnopolskich w tym otrzymanie II nagrody w 39. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie w kategorii „grupy taneczne” za co zespół otrzymał tegoroczną nagrodę Zarządu Powiatu Strzyżowskiego.

Nagrody wręczali starosta strzyżowski Bogdan Żybura, wicestarosta Tomasz Garncarski, członkowie Zarządu Powiatu Józef Dzindzio i Grzegorz Tomaszewski oraz przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Marta Utnicka.

W trakcie Sejmiku wystąpiły zespoły pieśni i tańca „Wisznia” z Wiśniowej i „Kłosowianie” ze Strzyżowa oraz zespoły dziecięce ZPiT „Małe Pogórze” i „Mały Frysztak”. Uczestnikom towarzyszyła także wystawa fotografii pn. „Krajobraz Powiatu Strzyżowskiego” autorstwa Bartłomieja Bary.

Na zdjęciu laureaci tegorocznych nagród Zarządu Powiatu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wraz z władzami powiatu i gmin w powiecie strzyżowskim. fot. Rafał Godek.

Więcej fotografii na: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PCKiTWisniowa&set=a.682150607446301&locale=pl_PL

[inf. PCKiT Wisniowa, opr. W. Plezia, fot. R. Godek]