Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

wydrukuj
NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.
Dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego to nowe wyzwania dla nas wszystkich, w tym również dla Was drodzy uczniowie, a szczególnie uczniowie klas pierwszych. Stoicie przed ogromną szansą własnego rozwoju i mamy nadzieję, że w pełni ją wykorzystacie. Szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski stwarzają optymalne warunki do zdobywania wiedzy ogólnej i umiejętności w zakresie poszczególnych zawodów stosując nowatorskie techniki teoretycznego i praktycznego nauczania. W tym miejscu pragniemy podziękować zarówno dyrektorom szkół jak i wszystkim nauczycielom za kreatywność i duże zaangażowanie w rozwój szkół powiatowych. Życzymy, aby każdy dzień spędzony w szkole był dla Państwa powodem do osobistej i zawodowej satysfakcji.

    Wam drodzy Uczniowie, a szczególnie tym, którzy po raz pierwszy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych, życzymy aby wybrana przez Was szkoła spełniła Wasze oczekiwania, a zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych życiowych sukcesów.
    Przed Wami kolejny rok szkolny, rozpoczynamy go z nowymi siłami, nadziejami, pragnieniami i oczekiwaniami ale i obawami. Zdobywając wiedzę i wykształcenie w dobie epidemii koronawirusa nie zapominajcie o stosowaniu się do zaleceń organów państwowej inspekcji sanitarnej oraz procedur obowiązujących w tym zakresie w poszczególnych szkołach. Dbajcie o bezpieczeństwo własne i innych.

Niech ten rozpoczynający się rok szkolny będzie dla was wszystkich udany, pomyślny i bezpieczny. Zadbajmy o to wspólnie.
    Wszystkim życzymy dobrej współpracy w szkolnych progach, wytrwałości i wiary we własne umiejętności oraz wielu sukcesów w roku szkolnym 2020/2021.

Wicestarosta Strzyżowski    Starosta Strzyżowski            Przewodnicząca  Rady Powiatu Strzyżowskiego

     Tomasz Garncarski             Bogdan Żybura                               Małgorzata Skalska-Nieroda