Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Rezerwat przyrody „Wielki Las”

wydrukuj
Rezerwat przyrody „Wielki Las”

Leśny rezerwat przyrody „Wielki Las” utworzony został w 1997 r. na terenie gminy Czudec w powiecie strzyżowskim, w obrębie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Całkowita powierzchnia Rezerwatu wynosi 70,75 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu leśnego z licznym udziałem ok. 100-letniego starodrzewu bukowego. W rezerwacie występuje 12 gatunków podlegających ochronie prawnej, w tym 7 objętych ochroną ścisłą (m.in. bluszcz pospolity, gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, pokrzyk wilcza jagoda i kłokoczka południowa) oraz 5 ochroną częściową (kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, pierwiosnek wyniosły, przytulia wonna i kalina koralowa). Do najcenniejszych należą dwa reprezentujące rodzinę storczykowatych. Są to: buławnik mieczolistny – umieszczony na „Liście roślin zagrożonych w Polsce” pod kategorią gatunków rzadkich oraz gnieźnik leśny – bezzieleniowy saprofit związany z cienistymi lasami bukowymi. „Wielki Las” jest ostoją wielu gatunków ssaków m.in. jeleni europejskich, saren i dzików, ptaków drapieżnych, takich jak puszczyk uralski, myszołów, sowa uszata, trzmielojad, kobuz, pójdźka i bocian czarny. Można spotkać tu również ginącego przedstawiciela entomofauny– kozioroga bukowca, a także rzadkiego dyląża garbarza. Ochronie gatunkowej podlega również mrówka rudnica i mrówka gmachówka.

Przez teren rezerwatu przebiega leśna ścieżka dydaktyczna o długości ok. 2 km i przeciętnym czasie przejścia od 2 do 3 godz. Punktem początkowym i jednocześnie końcowym ścieżki jest pole biwakowe, gdzie można odpocząć i rozpalić ognisko. Ścieżka składa się z 12 przystanków z tablicami informacyjnymi: 1. Budowa lasu, 2. Drzewa naszych lasów, 3. Grzyby, 4. Drzewa dziuplaste, 5. Bagienko śródleśne, 6. Zwierzęta naszych lasów, 7. Odnowienie lasu, 8. Runo leśne, 9. Dokarmianie zwierzyny, 10. Łąka śródleśna, 11. Buczyna karpacka, 12. Ochrona ptaków.

[Informacje: rzeszow.rdos.gov.pl, http://www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/, http://www.zielonepodkarpacie.pl/, oprac. Agnieszka Zielińska, zdjęcie: Bartłomiej Bara].