Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Izba Pamięci „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie" w Szufnarowej

wydrukuj
Izba Pamięci „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie" w Szufnarowej

Izba Pamięci „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie" w Szufnarowej - utworzenie Izby Pamięci jest wyrazem wdzięczności i hołdem dla pierwszego proboszcza parafii śp. ks. kan. Bronisława Domino, z inicjatywy którego w 1996 r. w niezagospodarowanym do tej pory budynku, obok kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Szufnarowej utworzone zostało Muzeum Parafialne „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie". Eksponaty stanowiły sprzęty i narzędzia gospodarcze związane z dawnym życiem na wsi i pracą rolników, a także przedmioty codziennego użytku, dokumenty, rodzinne pamiątki pozyskane od mieszkańców Szufnarowej i okolicznych wsi. W 2013 r. odbyło się ponowne otwarcie muzeum jako Izby Pamięci, w której mieści się ponad 3 tys. eksponatów. Pierwsze pomieszczenie stanowi zrekonstruowana izba mieszkalna wyposażona w przedmioty związane z życiem i pracą w domu. Druga sala przedstawia klasę szkolną z lat 50 - 60 XX w. W trzeciej znaleźć można pamiątki po mieszkańcach - rzemieślnikach. Na poddaszu wydzielona została część sakralna, w której ustawiono przedmioty kultu religijnego. W dalszej części tego pomieszczenia na regałach wyeksponowane zostały przedmioty codziennego użytku i narzędzia przybliżające życie dawnej wsi. Otoczenie muzeum stanowią m.in.: szopa, a w niej sanie wyjazdowe, bryczka, miech kowalski, młynki do zboża, sieczkarnie, maszyna do młócenia, ule w pniach, wóz strażacki, wiatraki, kieraty, studnia z żurawiem itp. Zdjęcie: Krzysztof Szaro.